Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | SOMMARREA | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Core Användarguide -

SÄKERHET

Olika typer av säkerhetsföreskrifter:

Varning:
  • används i samband med en åtgärd eller situation som kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.
VARNING:
  • används i samband med en åtgärd eller situation som resulterar i skador på produkten.
OBS:
  • används för att understryka viktig information.

Säkerhetsföreskrifter:

Varning:

ANVÄND INTE ENHETEN VID DYKNING.

Varning:

ALLERGISKA REAKTIONER ELLER HUDIRRITATIONER KAN UPPKOMMA NÄR PRODUKTEN KOMMER I KONTAKT MED HUDEN, TROTS ATT VÅRA PRODUKTER UPPFYLLER ALLA STANDARDER INOM BRANSCHEN. OM DETTA INTRÄFFAR SKA DU OMEDELBART SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN OCH KONTAKTA EN LÄKARE.

VARNING:

UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR SNABBA TEMPERATURVÄXLINGAR.

VARNING:

ANVÄND INTE LÖSNINGSMEDEL AV NÅGOT SLAG PÅ ENHETEN.

VARNING:

ANVÄND INTE INSEKTSMEDEL PÅ ENHETEN.

VARNING:

HANTERAS SOM ELEKTRONIKAVFALL.

VARNING:

UNDVIK ATT STÖTA TILL ELLER TAPPA ENHETEN.

Innehållsförteckning