Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | SOMMARREA | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Core Användarguide -

Komma igång

Grundläggande inställningar

Tryck på vilken knapp som helst för att aktivera Suunto Core. Du uppmanas då att ställa in språk, måttenheter, datum och klockslag. Använd den övre högra +-knappen och den nedre högra - Light-knappen för att ändra inställningarna. Bekräfta och gå till nästa menypost genom att trycka på Mode-knappen i mitten till höger. Du kan alltid gå tillbaka till föregående menypost genom att trycka på den nedre vänstra View-knappen. När du har slutfört dina inställningar kan du börja använda de grundläggande tidsfunktionerna på Suunto Core.

Basic settings

OBS:

Du måste ställa in höjdmätaren, barometern och kompassen för att få korrekta avläsningar. I användarguiden finns detaljerad information om hur du gör dessa inställningar.

Lägen

Suunto Core har tre lägen: time, ALTI & BARO och Compass. De förklaras ingående i användarguiden. Det aktiverade läget anges med en rektangel kring lägesnamnet. För att växla mellan huvudlägena använder du Mode-knappen i mitten till höger. Testa!

Modes

Vyer

Varje läge har en uppsättning vyer som du öppnar med View-knappen längst ner till vänster. Vyerna visas i nedre delen av displayen. Vyerna innehåller ytterligare information om det valda läget; exempelvis visning av sekunder som extrainformation i time-läget. Vissa vyer är också interaktiva.

Suunto Core har fyra interaktiva vyer:

  • Stoppur (time-läge)
  • Timer (time-läge)
  • Loggregistrering (ALTI & BARO-läge)
  • Höjdskillnadsmätare (ALTI & BARO-läge)

När interaktiva vyer är aktiverade kan du starta, stoppa och starta om dem med den övre vänstra Start Stop-knappen och nollställa dem genom att hålla den övre högra +-knappen intryckt. Öppna stoppuret i time-läget och testa!

Views

Menu

I Menu kan du ändra värden, ändra de allmänna inställningarna och måttenheterna eller se loggar som är sparade i loggboken. För att öppna Menu håller du Mode-knappen i mitten till höger intryckt när du befinner dig i lägena time, ALTI & BARO eller Compass. Segmenten i den yttre delen av displayen anger övergångstiden. Avsluta Menu genom att trycka in den övre vänstra Start Stop-knappen. När det är möjligt att avsluta i Menu visas ett X på displayen bredvid Start Stop-knappen. Prova att öppna och stänga Menu!

Menu

Bakgrundsbelysning

Du kan aktivera bakgrundsbelysningen i vilket läge som helst genom att trycka på - Light-knappen längst ner till höger. Den stängs av automatiskt efter fem sekunder. Om du vill använda bakgrundsbelysningen i Menu måste du aktivera den i time, ALTI & BARO eller Compass innan du öppnar Menu. Bakgrundsbelysningen återgår till normalläge när du går tillbaka till ett läge.

Knapplås

Du kan akivera och inaktivera knapplåset genom att hålla in -Light-knappen längst ner till höger.

OBS:

Du kan växla mellan vyer och använda bakgrundsbelysningen när knapplåset är aktiverat.

Ändra värden

För att kunna ändra en inställning måste du öppna Menu. För att öppna Menu håller du Mode-knappen till höger i mitten intryckt i lägena time, ALTI&BARO eller Compass. Alla ändringar du gör i Menu verkställs omedelbart. Till exempel: om du öppnar TIME-DATE i Menu och ändrar tiden från 12:30 till 11:30 och sedan avslutar kommer klockslaget ändras till 11:30. Klockan ställs in på 11:30.

Innehållsförteckning