Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | I TID FÖR JULEN: HANDLA FÖRE 20 DECEMBER! | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Core Användarguide -

  • Komma igång

Komma igång

Grundläggande inställningar

Tryck på vilken knapp som helst för att aktivera Suunto Core. Du uppmanas då att ställa in språk, måttenheter, datum och klockslag. Använd den övre högra +-knappen och den nedre högra - Light-knappen för att ändra inställningarna. Bekräfta och gå till nästa menypost genom att trycka på Mode-knappen i mitten till höger. Du kan alltid gå tillbaka till föregående menypost genom att trycka på den nedre vänstra View-knappen. När du har slutfört dina inställningar kan du börja använda de grundläggande tidsfunktionerna på Suunto Core.

Basic settings

OBS:

Du måste ställa in höjdmätaren, barometern och kompassen för att få korrekta avläsningar. I användarguiden finns detaljerad information om hur du gör dessa inställningar.

Lägen

Suunto Core har tre lägen: time, ALTI & BARO och Compass. De förklaras ingående i användarguiden. Det aktiverade läget anges med en rektangel kring lägesnamnet. För att växla mellan huvudlägena använder du Mode-knappen i mitten till höger. Testa!

Modes

Vyer

Varje läge har en uppsättning vyer som du öppnar med View-knappen längst ner till vänster. Vyerna visas i nedre delen av displayen. Vyerna innehåller ytterligare information om det valda läget; exempelvis visning av sekunder som extrainformation i time-läget. Vissa vyer är också interaktiva.

Suunto Core har fyra interaktiva vyer:

  • Stoppur (time-läge)
  • Timer (time-läge)
  • Loggregistrering (ALTI & BARO-läge)
  • Höjdskillnadsmätare (ALTI & BARO-läge)

När interaktiva vyer är aktiverade kan du starta, stoppa och starta om dem med den övre vänstra Start Stop-knappen och nollställa dem genom att hålla den övre högra +-knappen intryckt. Öppna stoppuret i time-läget och testa!

Views

Menu

I Menu kan du ändra värden, ändra de allmänna inställningarna och måttenheterna eller se loggar som är sparade i loggboken. För att öppna Menu håller du Mode-knappen i mitten till höger intryckt när du befinner dig i lägena time, ALTI & BARO eller Compass. Segmenten i den yttre delen av displayen anger övergångstiden. Avsluta Menu genom att trycka in den övre vänstra Start Stop-knappen. När det är möjligt att avsluta i Menu visas ett X på displayen bredvid Start Stop-knappen. Prova att öppna och stänga Menu!

Menu

Bakgrundsbelysning

Du kan aktivera bakgrundsbelysningen i vilket läge som helst genom att trycka på - Light-knappen längst ner till höger. Den stängs av automatiskt efter fem sekunder. Om du vill använda bakgrundsbelysningen i Menu måste du aktivera den i time, ALTI & BARO eller Compass innan du öppnar Menu. Bakgrundsbelysningen återgår till normalläge när du går tillbaka till ett läge.

Knapplås

Du kan akivera och inaktivera knapplåset genom att hålla in -Light-knappen längst ner till höger.

OBS:

Du kan växla mellan vyer och använda bakgrundsbelysningen när knapplåset är aktiverat.

Ändra värden

För att kunna ändra en inställning måste du öppna Menu. För att öppna Menu håller du Mode-knappen till höger i mitten intryckt i lägena time, ALTI&BARO eller Compass. Alla ändringar du gör i Menu verkställs omedelbart. Till exempel: om du öppnar TIME-DATE i Menu och ändrar tiden från 12:30 till 11:30 och sedan avslutar kommer klockslaget ändras till 11:30. Klockan ställs in på 11:30.

Innehållsförteckning