Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | SOMMARREA | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Core Användarguide -

Så här fungerar ALTI & BARO

För att få korrekta avläsningar från Alti & Baro är det viktigt att du förstår hur Suunto Core beräknar höjden och lufttrycket vid havsnivå.

Suunto Core mäter hela tiden det absoluta lufttrycket. Baserat på denna mätning och referensvärden beräknar den höjden eller lufttrycket vid havsnivå.

VARNING:

Se till att området kring sensorn alltid hålls fritt från smuts och sand. För aldrig in objekt i sensorns öppningar.

Få korrekta avläsningar

Om du håller på med en utomhusaktivitet som kräver att du känner till lufttrycket måste du ange ett referensvärde för höjden på den plats där du befinner dig. Du hittar det på de flesta topografiska kartor. Suunto Core ger dig nu korrekta avläsningar.

För att få korrekta höjdavläsningar måste du ange ett referensvärde för lufttrycket vid havsnivå. Lufttrycket vid havsnivå som är relevant för den plats där du befinner dig hittar du i vädersektionen i en lokaltidning eller på SMHI:s webbplats (eller motsvarande i andra länder).

Det absoluta lufttrycket mäts hela tiden. Absolut lufttryck + höjdreferensvärde = lufttrycket vid havsnivå

* Absolut lufttryck + referensvärde för lufttryck vid havsnivå = höjd över havet *

Ändringar i lokala väderförhållanden påverkar höjdavläsningarna. Om den lokala väderleken skiftar mycket måste du återställa det aktuella höjdreferensvärdet ofta, helst innan du påbörjar din resa när referensvärden finns tillgängliga. Om det lokala vädret är stabilt behöver du inte ställa in referensvärden.

Få felaktiga avläsningar

altimeterAltimeter profil + orörlighet + väderomslag

Om altimeter-profilen är aktiverad en längre tid, och enheten är på en och samma plats medan de lokala väderförhållandena ändras, kommer enheten att ge felaktiga höjdavläsningar.

altimeterAltimeter

profil + förflyttning i höjdled + väderomslag Om altimeter-profilen är aktiverad och vädret ändras ofta medan du ändrar höjd uppåt eller nedåt kommer enheten att ge felaktiga avläsningar.

BarometerBarometer profil + lodrät förflyttning

Om Barometer-profilen är aktiverad en längre tid och du ändrar höjd uppåt eller nedåt antar enheten att du står stilla och tolkar ändringarna i höjdled som ändringar av lufttrycket vid havsnivå. Den kommer därför visa felaktiga avläsningar av lufttrycket vid havsnivå.

Du är inne på andra dagen av din tvådagarsvandring. Du inser att du glömde att byta från BarometerBarometer-profilen till altimeterAltimeter-profilen när du började vandringen i morse. Du vet att höjdvärdena som visar just nu är felaktiga. Ta dig till den närmaste plats där det enligt den topografiska kartan finns ett höjdreferensvärde. Där korrigerar du höjdreferensvärdet för . Nu stämmer höjdavläsningarna igen.

Innehållsförteckning