Använda DEPTH METER-profilen

Suunto Core Användarguide -

Använda DEPTH METER-profilen

Du använder depth meter-profilen när du snorklar. Den visar aktuellt djup och det maxdjup du har nått under dykningen. Enhetens maxdjup är 10 m (32,8 fot). När depth meter-profilen är aktiverad visas en vågsymbol i displayens övre vänstra del.

När depth meter-profilen är aktiverad kan du se följande vyer med hjälp av View:

  • Loggregistrering: registrerar dina snorklingsdyk
  • Temperatur: mäter aktuell temperatur
  • Tid: visar aktuell tid

Using snorkeling profile

Registrera loggar i DEPTH METER-profilen

Loggregistreringen i depth meter-profilen fungerar på liknande sätt som loggregistreringen i altimeter-profilen, men istället för att registrera höjd registrerar den djupet när du snorklar/dyker.

Så här registrerar du loggar i depth meter-profilen:

  1. I Alti & Baro-läget väljer du loggregistreringsvyn.
  2. Starta, stoppa och starta om med Start Stop. Påbörja en dykning.
  3. När du kommer tillbaka till ytan nollställer du registreringen genom att hålla + intryckt.
VARNING:

Tryck inte på några knappar medan enheten är under vatten.

OBS:

Du måste nollställa loggregistreringen i altimeter-profilen innan du använder loggregistreringen i depth meter-profilen. Annars kommer maxdjupet vara detsamma som din aktuella höjd över vattenytan.

TIPS:

När du har stoppat loggregistreringen kan du gå in i loggboken och se dina aktuella registreringar innan du nollställer.