Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 5 Gabay sa User

Layuning paggamit

Suunto 5 ay isang relong pang-sports na sumusubaybay sa iyong galaw at iba pang sukatan, gaya ng bilis ng tibok ng puso at calories. Suunto 5 ay para lang sa paggamit sa paglilibang at hindi para sa anumang uri ng mga layuning medikal.

Huwag gamitin ang Suunto 5 lampas sa mga interval ng temperatura sa pagpapagana dahil maaari nitong mapinsala ang produkto. Huwag gamitin ang produkto lampas sa temperatura ng pagpapagana dahil maaari itong magdulot ng pagkapaso ng balat.

Table of Content