Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Потребителско ръководство

Промяна на настройките

Можете да променяте всички настройки на часовника директно от часовника.

За да промените настройка:

  1. Плъзнете надолу, докато не видите иконата на настройките, след което докоснете иконата.

Settings icon Spartan

  1. Превъртете през менюто с настройките, като прокарате пръст нагоре или надолу по екрана или като натиснете горния или долния бутон.

Settings menu Spartan

  1. Изберете настройка, като докоснете името на настройката или като натиснете средния бутон, когато настройката е маркирана. Върнете се назад в менюто, като плъзнете надясно или изберете Back.
  2. За настройки със стойности, променете стойността, като плъзнете нагоре или надолу или като натиснете горния или долния бутон.

Backlight mode Spartan

  1. За настройки само със две стойности, като например Вкл./Изкл., променете настройката като докоснете стойността или като натиснете средния бутон.

24hour time

подшушвам:

Можете също така да отворите общите настройки от циферблата на часовника, като задържите средния бутон натиснат, за да отворите менюто за преки пътища.

InContext menu Spartan

Table of Content