Suunto 9 - Характеристики - Анализ на тренировка
Find a dealer/service center

Suunto 9 Потребителско ръководство

Table of Content

Анализ на тренировка

Вашият часовник предлага преглед на вашите тренировъчни активности.

Плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да превъртите до изгледа с информация за тренировки

Training Insight Spartans

Плъзнете наляво или натиснете средния бутон два пъти, за да видите графика с всички ваши активности през последните 3 седмици и средната им продължителност. Докосвайте екрана, за да превключвате между различните активности, които сте извършили през последните 3 седмици.

Training Insight 3week

Плъзнете нагоре или натиснете долния десен бутон, за да видите резюме на текущата ви седмица. Резюмето включва продължителност и калории. Ако плъзнете нагоре, когато е избрана конкретна активност, ще видите подробности за нея.

Training Insight All Activities