Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Потребителско ръководство

Мониторинг на съня

Добрият сън е важен за вашето умствено и физическо здраве. Можете да използвате своя часовник, за да следите съня си и средно колко сън си осигурявате.

Когато сте с часовника си в леглото, Suunto 9 следи съня ви на базата на данни от акселерометъра.

За мониторинг на съня:

  1. Отидете на настройките на часовника си, превъртете надолу до Sleep и натиснете средния бутон.
  2. Включете Sleep tracking.

    sleeptracking setting UltraSport

  3. Настройте времето за лягане и събуждане според обичайния си режим за сън.

След като сте определили времето си за лягане, можете да изберете часовникът да бъде в режим Do Not Disturb , докато спите.

Стъпка 3 по-горе определя времето ви за лягане. Вашият часовник използва този период, за да определи кога спите (през времето за сън) и отчита целия сън като една сесия. Ако станете през нощта, например за да пиете вода, вашият часовник ще отчете съня след това в същата сесия.

бележка:

Ако си легнете преди времето си за сън и се събудите след периода за сън, часовникът няма да отчете това в сесията за сън. Трябва да настроите времето за сън според най-ранния час, в който може да си легнете, и най-късния час, в който може да станете.

Когато сте включили мониторинг на съня, можете също така да настроите целево време за сън. Обикновено един възрастен се нуждае от между 7 и 9 часа сън на денонощие, макар че идеалното количество сън за вас може да е различно от нормата.

Тенденции в съня

Когато се събудите, ще видите обобщение на вашия сън. Обобщението включва например общата продължителност на съня ви, както и приблизителното време, в което сте били будни (при движение), и времето, през което сте били в дълбок сън (без движение).

Освен обобщението на съня, можете да проследите общите тенденции в съня си с анализа на съня. От лицевата страна на часовника натискайте долния десен бутон, докато видите дисплея Sleep. Първият изглед показва последния ви сън, сравнен с вашата целева продължителност на съня.

SleepInsight LastNight

Докато сте в екрана за сън, можете да плъзнете наляво, за да видите средното си време на сън за последните седем дни. Плъзнете нагоре, за да видите действителните ви часове сън за последните седем дни.

Докато сте в екрана за среден сън, можете да плъзнете наляво, за да видите графика върху вашите средни стойности за сърдечен ритъм за последните седем дни.

SleepInsight Avg 7days

Плъзнете нагоре, за да видите действителните стойности на сърдечен ритъм за последните седем дни.

бележка:

От дисплея Sleep можете да задържите средния бутон натиснат, за да имате достъп до настройките за следене на съня.

бележка:

Всички измервания за съня се базират единствено на движения, следователно са приблизителни и е възможно да не отразяват реалните ви навици на спане.

Качество на съня

Освен продължителността, часовникът ви можете също така да оценява качеството на съня ви, като следи варирането на вашия сърдечен ритъм по време на сън. Вариацията посочва доколко добре вашият сън ви помага да си починете и да се възстановите. Качеството на съня е изобразено чрез скала от 0 до 100 в обобщението на съня, като 100 е с най-доброто качество.

Измерване на сърдечния ритъм по време на сън

Ако сте с часовника си през нощта, можете да получите допълнителни данни за сърдечния си ритъм, докато спите. За да оставите оптичния сензор за сърдечен ритъм да работи през нощта, трябва да сте активирали „Сърдечен ритъм за деня” (вижте Пулс за деня).

Автоматичен режим „Не безпокой"

Можете да използвате настройката за автоматичен режим „Не безпокой” за автоматично включване на режима, докато спите.

Table of Content