Suunto 9 - Характеристики - FusedTrack
Find a dealer/service center

Suunto 9 Потребителско ръководство

Table of Content

FusedTrack

За да пестите батерия, докато тренирате, някои от режимите на батерията в Suunto 9 променят интервала на разчитане на GPS. За да избегнете лошото следене с GPS по време на тренировка, Suunto 9 използва FusedTrack. FusedTrack използва сензори за движение, за да следи движението ви между различните разчитания на GPS, което осигурява по-добро следене на тренировката ви.

FusedTrack се активира автоматично по време на бягане и бягане по път, когато е избран режим на батерията Ultra или Endurance, и подобрява следенето и точността на разстоянието между отчитанията на GPS. Endurance използва интервал на разчитане на GPS от 1 минута, а режимът Ultra – интервал на разчитане на GPS от 2 минути.