Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 S Потребителско ръководство - 2.0

Промяна на настройките за часа

За да отворите настройките за часа:

 1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Натиснете Next, за да влезете в general (общи).
 3. Превъртете до Time/date (Час/дата) със Start Stop и изберете с Next.

time settings

Настройване на часа

Текущият час се показва в средния ред на дисплея в режим Time (Време).

За да нагласите часа:

 1. В менюто с опции отидете в general (общи), след което в Time/date (Час/дата) и Time (Час).
 2. Променете стойностите за часове и минути със Start Stop и Light Lock. Потвърдете с Next.
 3. Върнете се към настройките с Back Lap, или задръжта Next натиснат, за да излезете от менюто с опции.

setting time Ambit2

Настройване на датата

Текущата дата се показва в горния ред на дисплея в режим Time (Време).

За да нагласите датата:

 1. В менюто с опции отидете в general (общи), след което в Time/date (Час/дата) и Date (Дата).
 2. Променете стойностите за година, месец и ден със Start Stop и Light Lock. Потвърдете с Next.
 3. Върнете се към настройките с Back Lap, или задръжта Next натиснат, за да излезете от менюто с опции.

setting date

Настройване на двойно време

Двойното време ви позволява да следите текущия час във втора часова зона, например когато пътувате. Двойното време се показва в долния ред на дисплея в режим Time (Време) и можете да го видите, като натиснете View.

За да нагласите двойното време:

 1. В менюто с опции отидете в general (общи), след което в Time/date (Час/дата) и Dual time (Двойно време).
 2. Променете стойностите за часове и минути със Start Stop и Light Lock. Потвърдете с Next.
 3. Върнете се към настройките с Back Lap, или задръжта Next натиснат, за да излезете от менюто с опции.

setting dual time

Задаване на аларма

Можете да използвате своя Suunto Ambit2 S като будилник.

За да отворите будилника и да зададете аларма:

 1. В менюто с опции отидете в general (общи), след което в Time/date (Час/дата) и Alarm (Аларма).
 2. Включете или изключете алармата със Start Stop или Light Lock. Потвърдете с Next.
 3. Задайте часовете и минутите със Start Stop и Light Lock. Потвърдете с Next.
 4. Върнете се към настройките с Back Lap, или задръжта Next натиснат, за да излезете от менюто с опции.

setting alarm Ambit2

Когато алармата е включена, символът за алармата се показва при повечето дисплеи.

Когато алармата прозвучи, можете да:

 • Изберете Snooze (Отлагане), като натиснете Light Lock. Алармата спира и започва отново на всеки 5 минути, докато я спрете. Можете да отлагате алармата до 12 пъти за общо 1 час.
 • Изберете Stop (Спиране), като натиснете Start Stop. Алармата спира и се включва отново в същия час на следващия ден, освен ако не я изключите от настройките.

alarm snooze Ambit2

бележка:

Когато е отложена, иконата за аларма мига в режим TIME (ВРЕМЕ).

Table of Content