Плуване в открити води
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Плуване в открити води

Плуване в открити води

Когато използвате режима за плуване в открити води, Product name измерва скоростта ви на плуване с помощта на GPS и ви показва данни в реално време, докато плувате.

За да записвате лог за плуване на открито:

  1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
  2. Натиснете Next, за да влезете в Exercise (Тренировка).
  3. Превъртете до Openwater swim (Плуване в открити води) с Light Lock и го изберете с Next.
  4. Устройството автоматично започва да търси GPS сигнал. Изчакайте устройството да ви извести, че GPS сигналът е намерен, или натиснете Start Stop, за да изберете Later (По-късно). Устройството продължава да търси GPS сигнал и когато го намери, започва да показва и записва данни от GPS.
  5. Натиснете Start Stop, за да започнете да записвате своя лог за плуване.

outdoor swimming

подшушвам:

Натиснете Back Lap, за да добавяте обиколки ръчно по време на плуване.