Превключване на негативен дисплей
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Превключване на негативен дисплей

Можете да превключвате дисплея на своя Product name от светъл към тъмен и обратното.

За да превключите дисплея в настройките:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Натиснете Next, за да влезете в General (Общи) настройки.
  3. Натиснете Next, за да влезете в Tones/display (Тонове/дисплей).
  4. Превъртете до Invert display (Превключване на дисплея) с бутона Start Stop и потвърдете с Next.

inverting display

подшушвам:

Можете също така да превключите дисплея на своя Product name от светъл към тъмен, като задържите View натиснат, докато сте в режим Time (Време), спортен режим, режим на навигация или използвате хронометъра и таймерите.