CE
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

CE

С настоящото Suunto Oy декларира, че този компютър за носене върху китката отговаря на основните изисквания и всички останали приложими условия на Директива 1999/5/EC.