Χρήση της ζώνης καρδιακών παλμών
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Οδηγίες χρήσης - 2.0

Table of Content

Χρήση της ζώνης καρδιακών παλμών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ζώνη καρδιακών παλμών ενώ ασκείστε. Όταν χρησιμοποιείτε μια ζώνη καρδιακών παλμών, το Suunto Ambit2 S παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας.

Αν χρησιμοποιείτε μια ζώνη καρδιακών παλμών, μπορείτε να παρακολουθείτε τις εξής πρόσθετες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της άσκησης:

 • καρδιακοί παλμοί σε πραγματικό χρόνο
 • μέσος όρος καρδιακών παλμών σε πραγματικό χρόνο
 • καρδιακοί παλμοί σε μορφή γραφήματος
 • θερμίδες που κάηκαν κατά τη διάρκεια της άσκησης
 • καθοδήγηση για άσκηση εντός ορισμένων ορίων καρδιακών παλμών
 • Peak Training Effect

Η χρήση μιας ζώνης καρδιακών παλμών σάς προσφέρει τις παρακάτω πρόσθετες πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση της άσκησης:

 • θερμίδες που κάηκαν κατά τη διάρκεια της άσκησης
 • μέση τιμή καρδιακών παλμών
 • μέγιστη τιμή καρδιακών παλμών
 • χρόνος ανάκαμψης

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Δεν υπάρχει σήμα καρδιακών παλμών

Αν χαθεί το σήμα καρδιακών παλμών, δοκιμάστε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τη ζώνη καρδιακών παλμών σωστά (ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση της ζώνης καρδιακών παλμών).
 • Βεβαιωθείτε ότι οι περιοχές των ηλεκτροδίων της ζώνης καρδιακών παλμών είναι υγρές.
 • Αντικαταστήστε τη μπαταρία της ζώνης καρδιακών παλμών, σε περίπτωση που τα προβλήματα εξακολουθήσουν να παρουσιάζονται.
 • Αντιστοιχίστε ξανά τη ζώνη καρδιακών παλμών με τη συσκευή σας (ανατρέξτε στην ενότητα Αντιστοίχιση POD/ζώνης καρδιακών παλμών).
 • Πλένετε τακτικά στο πλυντήριο το υφασμάτινο λουράκι της ζώνης καρδιακών παλμών.