Ανθεκτικότητα στο νερό
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Οδηγίες χρήσης - 2.0

Table of Content

Ανθεκτικότητα στο νερό

Το Suunto Ambit2 S είναι ανθεκτικό στο νερό σε βάθος 50 μέτρων/164 ποδιών/5 bar. Η τιμή σε μέτρα αφορά το πραγματικό βάθος κατάδυσης και έχει δοκιμαστεί στις συνθήκες πίεσης της δοκιμής αντοχής στο νερό της Suunto.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ανθεκτικότητα στο νερό δεν είναι ανάλογη με το βάθος λειτουργίας. Η σήμανση της ανθεκτικότητας στο νερό αναφέρεται σε στεγανότητα αέρα/ νερού κατά το ντους, το μπάνιο, την κολύμβηση, την κατάδυση σε πισίνα καθώς και την κατάδυση με μάσκα και αναπνευστήρα.

Για να διατηρήσετε την ανθεκτικότητα στο νερό, συνιστάται:

  • να μην χρησιμοποιείτε ποτέ το ρολόι πέρα από την ενδεδειγμένη χρήση.
  • να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα υποστήριξης, διανομής ή λιανικής πώλησης προϊόντων Suunto για οποιαδήποτε επισκευή.
  • να κρατάτε μακριά τη σκόνη και την άμμο από το ρολόι.
  • μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε το κάλυμμα μόνοι σας.
  • να αποφεύγετε την έκθεση του ρολογιού σε απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας του αέρα και του νερού.
  • να ξεπλένετε πάντα το ρολόι σας με γλυκό νερό σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με θαλασσινό νερό.
  • να μην χτυπάτε ή ρίχνετε κάτω το ρολόι.