Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SUUNTO D5 Gebruikershandleiding

Duikmodi

Standaard kent de SUUNTO D5 drie duikmodi: Air/Nitrox (Lucht/nitrox), Free (Freediving) en Gauge (bottomtimer). Selecteer de juiste modus voor uw duik onder Duikinstellingen (Duikinstellingen)»Modus (Duikmodus). Selecteert u Off (Uit), dan kunt u de SUUNTO D5 gebruiken als horloge. Alle duikfuncties zijn dan uitgeschakeld.

p7-mode-menu

Air/nitrox-modi

De Air-modus (Lucht) is bedoeld voor duiken met gewone lucht.

De Nitrox-modus is voor duiken met zuurstofverrijkte gasmengsels.

Wanneer u met nitrox duikt, kunt u uw bodemtijd verlengen of het risico van decompressieziekte verkleinen. Maar wanneer het gasmengsel wordt aangepast of de diepte toeneemt, neemt de partiële zuurstofdruk in het algemeen toe. SUUNTO D5 voorziet u van informatie zodat u de duik kunt aanpassen en binnen veilige limieten blijft.

In de Nitrox-modus moet zowel het zuurstofpercentage in de fles als de partiële zuurstofdruk in de SUUNTO D5 worden ingevoerd.

Dan worden de berekeningen met betrekking tot stikstof en zuurstof alsmede de maximale duikdiepte (MOD), die is gebaseerd op de door u ingevoerde waarden, juist uitgevoerd.

Het zuurstofpercentage (O2%) is standaard ingesteld op 21% (lucht) en de partiële zuurstofdruk (PO2) op 1,6 bar (20 psi).

De Air/Nitrox-modus heeft vier weergaven:

 • No deco: De boog toont de nultijd of de geen-decompressietijd.

  airnitrox nodeco

 • Kompas

  airnitrox compass

 • Flesdruk - Meer over de informatie over wat op het display wordt weergegeven leest u onder Flesdruk (Flesdruk).

  airnitrox tank pressure

 • Timer (zichtbaar na aanpassing in DM5). De groene vierkantjes staan voor één seconde.

  airnitrox timer

Duiken met meerdere gassen

SUUNTO D5 U kunt tijdens een duik wisselen tussen de gassen die zijn gedefinieerd in het menu Gassen. Wanneer tijdens de opstijging een beter gas beschikbaar is, wordt u daarop geattendeerd via een melding.

De volgende gassen kunnen bijvoorbeeld beschikbaar zijn als u een duik naar 40 meter (131.2 ft) maakt:

 • Nitrox 26% (ppO2 1,4 bar) (bodemgas)
 • Nitrox 50% (ppO2 1,6 bar) (decompressiegas)
 • Nitrox 99% (ppO2 1,6 bar) (decompressiegas)

Tijdens de opstijging krijgt u op 22 meter (72 ft) en 6 meter (19,7 ft) –de MOD (maximale duikdiepte) van het gas– een melding voor een gaswissel.

Met een pop-up wordt u op de gaswissel geattendeerd:

p19-change-gas

OPMERKING:

Wanneer de SUUNTO D5 in de lijst met gassen een beter gas detecteert, krijgt u in een pop-upvenster een melding om van gas te wisselen.

WAARSCHUWING:

Vergeet niet dat wanneer u met meerdere gassen duikt, de duikcomputer er bij de berekening van de opstijgtijd altijd van uitgaat dat u alle gassen gebruikt die in het menu Gassen zijn opgenomen. Controleer vóór de duik altijd of alleen de gassen voor de geplande duik zijn gedefinieerd. Wis de gassen die voor de desbetreffende duik niet beschikbaar zijn.

OPMERKING:

In de duikmodus Air/Nitrox staat er standaard slechts één gas in de lijst vermeld. In het menu Gassen van deze modus kan niet meer dan één gas worden ingesteld. U kunt dit in het menu aanpassen door multigasduiken in te schakelen. Meer informatie vindt u onder Duikmodi aanpassen in DM5 (Duikmodi aanpassen in D5).

Wilt u meer gassen toevoegen, schakel dan multigasduiken in door Meerdere gassen (Meerdere gassen) onder Duikinstellingen » Modus » Parameters op 'On’ (aan) te zetten. De SUUNTO D5 wordt opnieuw gestart om de wijzigingen op te slaan. Wanneer multigasduiken is geactiveerd, kunt u in totaal drie gassen toevoegen.

Met Suunto DM5 kunt extra duikmodi aanmaken. Meer informatie vindt u op Duikmodi aanpassen in DM5 (Duikmodi aanpassen in D5).

Gassen aanpassen tijdens een duik

Het aanpassen van gassen is alleen voor noodgevallen. Door onvoorziene omstandigheden kan een duiker bijvoorbeeld een gasmengsel verliezen, waarbij de duiker zich kan aanpassen op de situatie door dat gasmengsel uit de gassenlijst te verwijderen SUUNTO D5. Zo kan de duiker blijven duiken en correcte decompressie-informatie ontvangen die door de duikcomputer wordt berekend.

Indien in een ander geval een duiker om een bepaalde reden zonder gas zit en een gasmengsel van een mededuiker moet gebruiken, is het mogelijk om SUUNTO D5 aan de situatie aan te passen door het nieuwe gasmengsel toe te voegen aan de lijst. SUUNTO D5 herberekent de decompressie en laat de correcte informatie zien aan de duiker.

OPMERKING:

Deze functie is standaard niet ingeschakeld. Deze moet worden geactiveerd en creëert een extra stap in het gasmenu tijdens de duik. Deze functie is alleen beschikbaar indien meerdere gassen zijn geselecteerd voor de duikmodus.

Om gassen te kunnen aanpassen, schakelt u de functie in het instellingenmenu in onder Duikinstellingen / Parameters / Gassen aanpassen.

Na het inschakelen kunt u tijdens een duik met meerdere gassen een nieuw gas toevoegen of een bestaand gas in de gaslijst selecteren om het te verwijderen.

Gauge-modus

Gebruik de SUUNTO D5 als bottomtimer in de Gauge-modus (Dieptemeter).

De timer in het midden van het display toont de duiktijd in minuten en seconden en wordt aan het begin van de duik geactiveerd.

OPMERKING:

De Gauge-modus (Dieptemeter) functioneert uitsluitend als bottomtimer. Er wordt geen decompressie-informatie berekend en getoond.

De Gauge-modus (Dieptemeter) heeft drie weergaven:

 • Timer

  Gauge timer D5

 • Kompas

  Gauge compass D5

 • Flesdruk - Meer over de informatie over wat op het display wordt weergegeven leest u onder Flesdruk (Flesdruk).

  Gauge tank pressure D5

 • OPMERKING:

  Na een duik in de modus Gauge wordt de decompressieberekening gedurende 48 uur vergrendeld. Als u opnieuw gaat duiken, worden er geen decompressieberekeningen uitgevoerd en wordt Vergrendeld (RGBM vergrendeld) weergegeven in de velden van de decompressie-informatie.

Freedivingmodus

In de modus Free kunt u de SUUNTO D5 gebruiken als instrument voor freediving.

Ga naar Hoofdmenu » Duikinstellingen om de Free-modus in te schakelen. SUUNTO D5 start opnieuw om de modus te wijzigen In de Free-modus worden de gegevens in de kleur wit weergegeven. De diepte wordt aangegeven in de ingestelde eenheid (zie Taal en eenheid instellen [Taal en eenheden instellen]) en de duiktijd wordt in het midden van het display in minuten en seconden weergegeven. De temperatuur staat onder aan het display. Met de onderste knop kunt u het veld onder aan het display wisselen.

De freedive begint op 1,2 meter (4 ft) met watercontact of op 3,0 meter (9,8 ft) zonder watercontact. De freedive eindigt wanneer u met watercontact minder diep dan 0,9 meter (3 ft) komt of zonder watercontact minder diep dan 3,0 m (9,8 ft). Meer informatie over de watercontactsensor vindt u onder Watercontacten (Watercontacten D5).

De modus Free heeft standaard drie weergaven:

 • Tijd
 • Diepte
 • Kompas
 • Timer (alleen beschikbaar na aanpassing)

U kunt tussen deze weergaven schakelen door kort op de middelste knop te drukken.

Tijd

Vóór de duiken:

Freedive time before dive D5

Tijdens de duiken:

Freedive time during dive D5

Diepte

Vóór de duiken:

Freedive depth before dive D5

Tijdens de duiken:

Freedive depth during dives D5

Dit is de standaardweergave. De witte pijl links van de boog volgt de diepte. Het gele deel van de boog toont de diepte tussen de maximale diepte (als bepaald door Dieptemelding 5) en de op een na diepste actieve dieptemelding.

Kompas

Vóór de duiken:

Freedive sompass before dives D5

Tijdens de duiken:

Freedive compass during dives D5

Timer

Deze weergave is alleen beschikbaar na aanpassing.

Vóór de duiken:

Freedive timer before dives D5

Tijdens de duiken:

Freedive timer during dives D5

Aan de oppervlakte na het freediven

Free mode surface depth view D5

Wanneer u na het freediven boven water bent, kleuren de gegevens in het display groen. U kunt de laatste diepte, de tijd van de laatste duik en het aantal gemaakte duiken (wit getal met een hashtag) zien.

Oppervlaktemelding

In de weergave Timer wordt de tijd van het oppervlakte-interval onder aan het display in een groen veld in minuten en seconden geteld totdat de waarde is bereikt die u hebt ingesteld in Hoofdmenu » Duikinstellingen » MELDINGEN » Oppervlakte melden .

Free mode surface interval D5

Als Oppervlakte melden uitstaat, loopt de teller van het oppervlakte-interval 4 uur door. Daarna of na het verstrijken van het vooraf ingestelde oppervlakte-interval verdwijnt de teller van het display. De SUUNTO D5 toont de volgende gegevens:

Free mode time view after surface int

Onder het pictogram oppervlaktetijd wordt in de kleur wit de tijd die is doorgebracht aan de oppervlakte, in uren en minuten weergegeven.

Meer informatie over het instellen van dieptemeldingen vindt u onder Dieptemeldingen instellen (alleen voor freediven) (Dieptemeldingen instellen).

Oppervlaktetimer

Tijdens het freediven kunt u zich met behulp van de oppervlaktetimer voorbereiden op uw volgende duik. SUUNTO D5 start de teller zodra u op 0,9 meter (2.9 ft) bent.

Table of Content