Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SUUNTO D5 Gebruikershandleiding

Naleving

Europese Richtlijn inzake radio-apparatuur

Hierbij verklaart Suunto Oy dat radioapparatuur van het type DW182 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring staat op www.suunto.com/EUconformity.

Europese Verordening inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

De combinatie van de SUUNTO D5 en de Suunto Tank POD is een persoonlijk beschermingsmiddel en valt onder de PBM-verordening (EU) 2016/425. Testinstantie nr. 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Frankrijk, heeft de Europese typegoedkeuring voor bovenstaande combinatie uitgevoerd en heeft verklaard dat deze in overeenstemming is met de Europese norm EN250:2014. De certificering geldt tot een diepte van 50 meter zoals bepaald in EN250:2014.

EU-dieptemeternorm

EN13319 is een Europese dieptemeternorm. Suunto-duikcomputers zijn ontworpen om te voldoen aan deze norm.

Kennisgevingen inzake regelgeving FCC/ISED

Verklaring inzake modificatie

Suunto staat aanpassingen aan of modificaties van dit apparaat door de gebruiker niet toe. Bij aanpassingen of modificaties is het mogelijk dat de gebruiker niet langer gerechtigd is om het apparaat te gebruiken.

Verklaring inzake interferentie

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regelgeving en de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. De werking ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Kennisgeving inzake draadloos

Dit apparaat voldoet aan de limieten van FCC/ISED voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan de richtlijnen van de FCC voor blootstelling aan radiofrequentie (RF) en RSS102 van de ISED-regels inzake blootstelling aan radiofrequentie (RF). De zender mag zich niet op dezelfde plaats bevinden als of werken in combinatie met een andere antenne of zender.

Kennisgeving van FCC inzake digitale apparatuur van klasse B

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bestemd om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en dit kan, indien deze niet is geïnstalleerd en volgens de instructies wordt gebruikt, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat zich in een specifieke installatie geen interferentie zal voordoen. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden gecontroleerd door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker gevraagd om de interferentie te corrigeren door middel van een of meerdere van de volgende maatregelen:

  • De ontvangstantenne anders richten of verplaatsen.
  • De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
  • De apparatuur aansluiten op een stopcontact op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten.
  • Roep de hulp van de dealer of een ervaren radio/tv-technicus in.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Table of Content