Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SUUNTO D5 Gebruikershandleiding

Veiligheid

Types veiligheidsvoorziening

WAARSCHUWING:
 • wordt gebruikt als een procedure of situatie ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
LET OP:
 • wordt gebruikt als het product als gevolg van een procedure of situatie schade kan oplopen.
OPMERKING:
 • wordt gebruikt om belangrijke informatie te benadrukken.
TIP:
 • wordt gebruikt voor extra tips met betrekking tot kenmerken en functies van het apparaat.
WAARSCHUWING:

elke computer kan defect raken. Het is mogelijk dat dit apparaat tijdens de duik plotseling geen nauwkeurige informatie meer verstrekt. Gebruik altijd een back-upinstrument en duik altijd samen met een buddy. Alleen duikers die zijn opgeleid in het correcte gebruik van een duikuitrusting mogen deze duikcomputer gebruiken. U MOET vóór gebruik de bijsluiter en de gebruikershandleiding van uw duikcomputer lezen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot onjuist gebruik, ernstig letsel of de dood.

Vóór de duik

Zorg dat u het gebruik, de displays en de beperkingen van uw duikinstrumenten volledig begrijpt. Neem bij vragen over deze handleiding of het duikinstrument vóór de duik contact op met uw Suunto-dealer. Vergeet niet dat U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR UW EIGEN VEILIGHEID!

Controleer vóór vertrek naar de duiklocatie uitgebreid of de duikcomputer goed werkt.

Controleer het apparaat op de duiklocatie handmatig voordat u het water in gaat.

Controle van de duikcomputer vóór de duik

Controleer het volgende:

 1. SUUNTO D5 staat in de juiste duikmodus en het display werkt naar verwachting.
 2. De hoogte is juist ingesteld.
 3. De persoonlijke instellingen zijn correct.
 4. De diepe stops zijn juist ingesteld.
 5. De juiste eenheden zijn ingesteld.
 6. Het kompas is gekalibreerd. Start het kalibreren handmatig in het menu onder Algemeen (Algemeen) » Kompas (Kompas) » Kalibreren (Kalibreren) om te controleren of de geluidssignalen van de duikcomputer werken. Zodra het kalibreren is voltooid, moet u een geluid horen.
 7. De batterij is volledig opgeladen.
 8. Alle primaire en back-upmeters voor tijd, druk en diepte, zowel digitaal als analoog, correcte, geven consistente meetwaarden aan.
 9. Als gebruik wordt gemaakt van Suunto Tank PODs, controleert u dan of deze goed zijn gemonteerd en of de kraan van de fles open is. In de gebruikershandleiding van de Suunto Tank POD vindt u meer informatie, ook over het juiste gebruik.
 10. Als u Suunto Tank PODs gebruikt, controleert u dan of ze goed zijn gekoppeld en of de juiste gassen zijn geselecteerd.
OPMERKING:

Meer informatie over de Suunto Tank POD vindt u in de handleiding die u bij het product hebt ontvangen.

Veiligheidsvoorzieningen

WAARSCHUWING:

EEN DUIKCOMPUTER MAG ALLEEN DOOR GETRAINDE DUIKERS WORDEN GEBRUIKT! Onvoldoende training voor elk soort duiken, inclusief freediving, kan ertoe leiden dat een duiker fouten maakt, waaronder het onjuist gebruik van gasmengels of onjuiste decompressie, wat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING:

Lees altijd de gedrukte snelle handleiding en de online gebruikershandleiding voor uw duikcomputer. Het niet lezen van deze informatie kan leiden tot onjuist gebruik, ernstig letsel of de dood.

WAARSCHUWING:

BIJ ELK DUIKPROFIEL BESTAAT ALTIJD KANS OP DECOMPRESSIEZIEKTE, ZELFS BIJ HET VOLGEN VAN EEN DUIKPLAN DAT IS BEREKEND DOOR EEN DUIKCOMPUTER OF MET BEHULP VAN DUIKTABELLEN. GEEN ENKELE PROCEDURE, DUIKCOMPUTER OF DUIKTABEL NEEMT DE KANS OP DECOMPRESSIEZIEKTE (DCS) OF ZUURSTOFVERGIFTIGING VOLLEDIG WEG! De fysiologische toestand van een persoon kan van dag tot dag verschillen. De duikcomputer kan niet met al deze variaties rekening houden. Om het risico op DCS te verminderen, wordt het daarom ten zeerste aangeraden de blootstellinglimieten die op uw instrument worden aangegeven, niet te overschrijden. Als extra voorzorg dient u voordat u gaat duiken een arts te raadplegen over uw fysieke gesteldheid.

WAARSCHUWING:

Indien u een pacemaker hebt, raden wij u aan om niet te gaan duiken. Duiken creëert fysieke belasting op het lichaam wat ongeschikt kan zijn voor pacemakers.

WAARSCHUWING:

Indien u een pacemaker hebt, moet u een dokter raadplegen voordat u dit apparaat gaat gebruiken. De inductieve frequentie die wordt gebruikt door het apparaat kan de functie van pacemakers verstoren.

WAARSCHUWING:

Allergische reactie of huidirritaties kunnen optreden als het product in aanraking komt met de huid, zelfs al voldoen onze producten aan de normen binnen onze bedrijfstak. In een dergelijk geval dient u het gebruik direct te beëindigen en een dokter te raadplegen.

WAARSCHUWING:

Niet voor professioneel gebruik! Suunto-duikcomputers zijn alleen bedoeld voor recreatief gebruik. Door de eisen die gesteld worden aan commerciële of professionele duiken, kan de duiker worden blootgesteld aan diepten en omstandigheden die een verhoogd risico op decompressieziekte (DCS) met zich mee brengen. Daarom wijst Suunto er uitdrukkelijk op dat het apparaat niet bestemd is voor commerciële of professionele duikactiviteiten.

WAARSCHUWING:

GEBRUIK RESERVE-INSTRUMENTEN! Zorg bij het duiken met een duikcomputer dat u altijd beschikt over decompressietabellen en reserve-instrumenten, waaronder een dieptemeter, een onderwatermeter voor uw flesdruk en een timer of horloge.

WAARSCHUWING:

Om veiligheidsredenen dient u nooit alleen te gaan duiken. Duik altijd met een aangewezen buddy. U moet na een duik tevens gedurende langere tijd bij anderen blijven aangezien het begin van DCS mogelijk wordt vertraagd of ingezet door activiteiten aan het oppervlak.

WAARSCHUWING:

VOER VOORAFGAANDE CONTROLES UIT! Controleer voordat u gaat duiken altijd dat uw duikcomputer goed functioneert en juist is ingesteld. Controleer of het display werkt, het batterijniveau in orde is, etc.

WAARSCHUWING:

Controleer uw duikcomputer regelmatig tijdens een duik. Als u denkt of tot de conclusie komt dat er problemen zijn met een of meerdere computerfuncties, moet u de duik onmiddellijk afbreken en op veilige wijze terugkeren naar de oppervlakte. Bel Suunto Customer Support en stuur uw computer terug naar een erkend Suunto Service Center voor inspectie.

WAARSCHUWING:

DE DUIKCOMPUTER MAG NOOIT DOOR TWEE GEBRUIKERS WORDEN GEDEELD OF
UITGEWISSELD TIJDENS HET ACTIEVE GEBRUIK ERVAN! De getoonde gegevens zijn niet van toepassing op iemand die het apparaat niet heeft gedragen tijdens een duik of een serie herhalingsduiken. De duikprofielen van het apparaat moeten overeenkomen met die van de gebruiker. Als de duikcomputer tijdens een duik aan de oppervlakte blijft, zullen de gegevens bij latere duiken onjuist zijn. Een duikcomputer kan nooit rekening houden met duiken die zijn uitgevoerd zonder de computer. Daarom kunnen alle duikactiviteiten tot vier dagen voor het aanvankelijke gebruik van de computer leiden tot onjuiste informatie en dit moet worden vermeden.

WAARSCHUWING:

STEL GEEN ENKEL ONDERDEEL VAN DE DUIKCOMPUTER BLOOT AAN GASMENGSELS DIE MEER DAN 40% ZUURSTOF BEVATTEN! Verrijkte lucht met een hoger zuurstofgehalte zorgt voor brand- of explosiegevaar met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg.

WAARSCHUWING:

DUIK NIET MET EEN GAS ALS U DE FLESINHOUD NIET PERSOONLIJK HEBT GECONTROLEERD EN DE GEANALYSEERDE WAARDE NIET ZELF IN DE DUIKCOMPUTER HEBT INGEVOERD! Het niet controleren van de cilinderinhoud en eventueel niet invoeren van de juiste gaswaarden in uw duikcomputer, zal leiden tot onjuiste informatie voor uw duikplan.

WAARSCHUWING:

Het gebruik van duikplannersoftware, zoals met de Suunto DM5, kan nooit als vervanging dienen voor de juiste duiktraining. Het duiken met menggassen brengt gevaren met zich mee waarmee duikers die duiken met lucht, niet bekend zijn. Duikers die duiken met triox, heliox en nitrox of al deze mengsels, moeten een speciale training hebben gevolgd voor het type duik dat ze maken.

WAARSCHUWING:

Gebruik de Suunto-USB-kabel nooit in een ruimte waar ontvlambare gassen aanwezig zijn. Dit kan ontploffingsgevaar met zich meebrengen.

WAARSCHUWING:

Probeer nooit een Suunto USB-kabel uit elkaar te halen of te wijzigen. Dit kan elektrische schokken of brandgevaar met zich meebrengen.

WAARSCHUWING:

Gebruik de Suunto USB-kabel niet indien de kabel of onderdelen ervan beschadigd zijn.

WAARSCHUWING:

U mag het apparaat alleen opladen met een USB-adapter die voldoet aan de IEC-veilgheidsnorm nr. 60950-1 voor beperkte stroomvoorziening. Bij gebruik van adapters die niet aan deze norm voldoen, bestaat het risico op brandgevaar, persoonlijk letsel en schade aan uw Suunto-apparaat.

LET OP:

Zorg ervoor dat de aansluiting van de USB-kabel NIET een geleidend oppervlak aanraakt. Hierdoor kan de kabel kortsluiten en daardoor onbruikbaar worden.

OPMERKING:

Zorg dat uw Suunto-duikcomputer altijd is voorzien van de nieuwste software met updates en verbeteringen. Controleer vóór elke duiktrip op www.suunto.com/support of Suunto een nieuwe software-update voor uw apparaat heeft. Wanneer er een update beschikbaar is, moet u deze installeren voordat u gaat duiken. Updates worden uitgebracht in lijn met Suunto's filosofie van voortdurende productontwikkeling en -verbetering, zodat u als gebruiker een nog betere ervaring hebt.

Noodopstijgingen

In het onwaarschijnlijke geval dat de computer tijdens een duik niet goed werkt, moet u de noodprocedures opvolgen zoals u tijdens de duikopleiding heeft geleerd, en onmiddellijk en veilig opstijgen.

Table of Content