Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SUUNTO D5 Gebruikershandleiding

Duikterminologie

TermToelichting
Duik op hoogteEen duik die wordt gemaakt op een hoogte van 300 meter (1000 ft) of meer boven zeeniveau.
OpstijgsnelheidDe snelheid waarmee de duiker opstijgt naar de oppervlakte.
OpstijgtijdDe minimale tijd die nodig is om de oppervlakte te bereiken bij een duik met decompressiestops.
PlafondBij een duik met decompressiestops is dit de geringste diepte tot waar een duiker mag opstijgen, op basis van de berekende concentratie inert gas.
CNSVergiftiging van het centraal zenuwstelsel (Central Nervous System). De vergiftiging wordt veroorzaakt door zuurstof. Dit kan verschillende neurologische symptomen veroorzaken. Het meest ernstig zijn epilepsie-achtige stuiptrekkingen die verdrinking tot gevolg kunnen hebben.
CNS%Procentuele limiet voor zuurstofvergiftiging van het centraal zenuwstelsel (Central nervous system toxicity).
CompartimentZie Weefselgroep
DCSDecompressieziekte/aandoening Een verzamelnaam voor aandoeningen die het direct of indirect voortvloeien uit de vorming van stikstofbellen in de weefsels of vloeistoffen van het lichaam als gevolg van inadequate decompressie.
DecompressieDe tijd die een duiker doorbrengt op de diepte of binnen het dieptebereik van een decompressiestop met als doel de opgenomen stikstof op natuurlijke wijze uit het lichaam af te voeren (ontgassen).
DecompressiebereikHet dieptebereik tussen de ondergrens en het plafond waarbinnen een duiker tijdens een decompressieduik enige tijd moet stoppen voordat hij de opstijging mag voortzetten.
Reeks duikenEen reeks herhalingsduiken waarbij de duikcomputer uitgaat van een teveel aan stikstof in het lichaam. Zodra de overmatige stikstof is afgevoerd, wordt de duikcomputer gedeactiveerd.
DuiktijdDe tijd die verstrijkt zodra de duiker vanaf het wateroppervlak afdaalt, tot het moment dat hij aan het einde van de duik weer boven water komt.
OndergrensDe grootste diepte tijdens een decompressieduik waarop decompressie plaatsvindt.
MODDe maximale duikdiepte (Maximum operating depth of MOD) van het ademgas is de diepte waarop de partiële zuurstofdruk (pO2) van het gasmengsel een veilige limiet overschrijdt.
MultilevelduikEen enkele of herhalingsduik waarbij de duiker niet de gehele duiktijd op de maximale diepte doorbrengt en de geen-decompressielimieten niet uitsluitend worden bepaald door de maximaal bereikte diepte.
Nitrox (Nx)Een gasmengsel voor recreatieve duikers waarin meer zuurstof zit dan in gewone lucht.
No decoGeen-decompressielimiet. De tijd die een duiker op een bepaalde diepte mag blijven zonder dat hij tijdens de opstijging een of meer decompressiestops hoeft te maken.
Geen-decompressieduikElke duik waarbij de duiker op elke moment een directe ononderbroken opstijging naar de oppervlakte mag maken.
Geen-decotijdAfkorting van geen-decompressietijd
OTU:Eenheid waarin zuurstofvergiftiging wordt uitgedrukt. Hiermee wordt aangegeven in hoeverre er sprake is van zuurstofvergiftiging in het lichaam als gevolg van blootstelling aan een te hoge partiële zuurstofdruk. Veelvoorkomende symptomen zijn irritatie van het longweefsel, een branderig gevoel op de borst, hoesten en een verminderde vitale capaciteit van de longen.
O2%Zuurstofpercentage of aandeel zuurstof in het ademgas. Gewone lucht bevat 21% zuurstof.
pO2Partiële zuurstofdruk Beperkt de maximale diepte waarop een nitroxmengsel veilig kan worden gebruikt. Voor duiken met nitrox geldt een maximale partiële zuurstofdruk van 1,4 bar. In geval van nood mag de partiële zuurstofdruk niet hoger zijn dan 1,6 bar. Bij overschrijding van deze limiet riskeert u onmiddellijk zuurstofvergiftiging.
HerhalingsduikElke duik waarbij de geen-decompressielimieten worden beïnvloed door de resterende stikstof die is opgenomen tijdens voorgaande duiken.
ReststikstofDe hoeveelheid overtollige stikstof die in het lichaam van een duiker achterblijft na één of meerdere duiken.
RGBMReduced gradient bubble model. Modern algoritme voor het volgen van zowel opgeloste als vrije gassen in de weefsels van een duiker.
ScubaSelf-contained underwater breathing apparatus ofwel de duikset.
OppervlaktetijdDe tijd die verstrijkt tussen het moment dat een duiker na een duik aan de oppervlakte komt, tot het moment dat hij aan de afdaling van de volgende duik begint.
WeefselgroepTheoretisch concept op basis van de lichaamsweefsels op basis waarvan decompressietabellen worden samengesteld of decompressieberekeningen worden uitgevoerd.

Table of Content