Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Essential Gabay ng Gumagamit -

KALIGTASAN

Mga uri ng mga pangkaligtasang pag-iingat:

BABALA:
  • ay ginagamit kaugnay sa isang pamamaraan o sitwasyon na maaaring magdulot ng malubhang pinsala o kamatayan.
MAG-INGAT:
  • ay ginagamit kaugnay sa isang pamamaraan o sitwasyon na magdudulot ng pinsala sa produkto.
PAALALA:
  • ay ginagamit upang bigyang-diin ang mahalagang impormasyon.

Mga pangkaligtasang pag-iingat:

BABALA:

HUWAG GAMITIN PARA SA SCUBA DIVING.

BABALA:

MAAARING MAGKAROON NG MGA ALLERGY O IRITASYON SA BALAT KAPAG NAKADIKIT ANG PRODUKTO SA BALAT, KAHIT PA SUMUSUNOD ANG AMING MGA PRODUKTO SA MGA PAMANTAYAN NG INDUSTRIYA. SA NATURANG PANGYAYARI, AGARANG ITIGIL ANG PAGGAMIT AT KOMUNSULTA SA ISANG DOKTOR.

MAG-INGAT:

HUWAG ILALANTAD SA MABIBILIS NA PAGBABAGO NG TEMPERATURA.

MAG-INGAT:

HUWAG MALALAGYAN NG KAHIT ANONG URI NG SOLVENT.

MAG-INGAT:

HUWAG PAHIRAN NG PANLABAN SA INSEKTO.

MAG-INGAT:

ITURING NA BASURANG ELEKTRONIKO.

MAG-INGAT:

HUWAG TUTUKTUKIN O IBABAGSAK.

Table of Content