Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Essential Gabay ng Gumagamit -

Pagse-set ng mga profile at mga reperensyang value

Pagtutugma ng profile sa aktibidad

Dapat piliin ang profile na altimeter kung kasama ang mga pagbabago sa altitude sa iyong panlabas na aktibidad (hal. pag-akyat sa maburol na landas). Dapat piliin ang profile na Barometer kung walang kasamang pagbabago sa altitude ang iyong panlabas na aktibidad (hal. surfing, sailing). Upang makuha ang mga tamang reading, kailangang mong itugma ang profile sa aktibidad. Maaari mong alinman sa hayaang pagpasyahan ng Suunto Essential kung aling profile ang pinakaakma para sa iyo sa ngayon, o maaaring ikaw mismo ang mamili ng akmang profile.

Pagse-set ng mga profile

Upang i-set ang profile:

  1. Sa Menu, piliin ang alti-baro.
  2. Piliin ang Profile.
  3. Pumili ng akmang profile.

O di kaya, maaari mong i-set ang profile sa Alti & Baro mode sa pamamagitan ng pagpindot sa View nang matagal.

Pagse-set ng mga reperensyang value

Upang i-set ang reperensyang value:

  1. Sa Menu, piliin ang alti-baro.
  2. Piliin ang Reference at pumili mula sa altimeter at Sea level.
  3. I-set ang nalalamang reperensyang value gamit ang + at - Light.

Setting reference value core

Nagha-hike ka at nagpahinga nang makakita ka ng karatula kung saan nakalagay ang kasalukuyang altitude. Tiningnan mo ang reading ng altitude ng iyong at natuklasan ang maliit na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang numero. I-set mo ang reperensyang value ng altitude sa iyong upang tumugma sa karatulang iyon.

Table of Content