Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

WE SHIP TO 75+ DESTINATIONS OVER THE WORLD: CLICK HERE TO SELECT YOURS

Suunto Essential Gabay ng Gumagamit -

Paano gumagana ang Alti & Baro

Upang makuha ang mga tamang reading sa Alti & Baro, mahalagang maunawaan kung paano kinakalkula ng Suunto Essential ang altitude at air pressure sa sea level.

Suunto Essential ay palagiang sumusukat ng eksaktong air pressure. Batay sa sukat na ito at mga reperensyang numero, kinakalkula nito ang altitude o air pressure sa sea level.

MAG-INGAT:

Panatilihing walang dumi at buhangin sa paligid ng sensor. Huwag kailanman magpasok ng anumang bagay sa mga butas ng sensor.

Pagkuha ng mga tamang reading

Kung abala ka sa aktibidad sa labas ng bahay na kinakailangan mong malaman ang air pressure, kailangan mong ipasok ang reperensyang value ng altitude para sa iyong lokasyon. Matatagpuan ito sa karamihan sa mga topographic na mapa. Ibibigay na sa iyo ng iyong Suunto Essential ang mga tamang reading.

Upang makuha ang mga tamang reading ng altitude, kailangan mong ipasok ang reperensyang value ng air pressure sa sea level. Ang reperensyang value ng air pressure sa sea level na kaugnay sa iyong lokasyon ay maaaring matagpuan sa seksyon ng lagay ng panahon ng lokal na pahayagan o sa mga website ng pambansang mga serbisyo sa lagay ng panahon.

Palagiang sinusukat ang eksaktong air pressure Ganap na air pressure + reperensya ng altitude = Air pressure sa sea level

* Ganap na air pressure + reperensya ng air pressure sa sea level = Altitude *

Ang mga pagbabago sa mga kondisyon ng lokal na lagay ng panahon ay makakaapekto sa mga reading ng altitude. Kung madalas magbago ang lokal na lagay ng panahon, ipinapayong i-reset nang madalas ang kasalukuyang reperensyang altitude, mas mainam na bago pa man simulan ang iyong paglakbay kapag available na ang mga reperensyang value. Kung panatag ang lokal na lagay ng panahon, hindi mo kailangang i-set ang mga reperensyang value.

Pagkuha ng mga hindi tamang reading

Altimeter profile + hindi gumagalaw + pagbabago sa lagay ng panahon

Kung naka-on ang profile ng iyong altimeter sa pinahabang tagal ng panahon na ang device ay nasa naka-fix na lokasyon habang nagbabago ang lokal na lagay ng panahon, magbibigay ang device ng mga hindi tamang reading ng altitude.

Altimeter profile + gumagalaw na altitude + pagbabago sa lagay ng panahon

Kung naka-on ang profile ng iyong altimeter at madalas magbago ang lagay ng panahon habang paakyat ka sa altitude o pababa sa altitude, bibigyan ka ng device ng mga hindi tamang reading.

Barometer profile + gumagalaw na altitude

Kung naka-on ang profile ng Barometer sa pinahabang tagal ng panahon habang umaakyat ka sa altitude o bumababa sa altitude, ipinapalagay ng device na hindi ka gumagalaw at pinapakahulugan ang iyong mga pagbabago sa altitude bilang mga pagbabago sa air pressure sa sea level. Kung gayon, bibigyan ka nito ng hindi tamang mga reading ng air pressure sa sea level.

Nasa pangalawang araw ka ng iyong dalawang araw na hike. Naalala mo na hindi ka nakalipat mula sa Barometer profile tungo sa Altimeter profile noong nagsimula ka sa iyong aktibidad noong umaga. Alam mo na mali ang kasalukuyang reading ng altitude ng iyong . Kaya, nag-hike ka sa pinakamalapit na lokasyong ipinapakita sa iyong topographic na mapa kung saan ibinibigay ang reperensyang value ng altitude. Itinama mo nang naaayon ang reperensyang value ng altitude ng iyong . Tama nang muli ang mga reading ng iyong altitude.

Table of Content