Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Essential Gabay ng Gumagamit -

Paggamit sa stopwatch

Sinusukat ng stopwatch ang oras. Ang resolution nito ay 0.1 segundo.

Upang gamitin ang stopwatch:

  1. Sa mode ng Time, piliin ang view stopwatch.
  2. Pasimulan, ihinto at muling simulan ang stopwatch gamit ang Start Stop.
  3. Panatiihing nakapindot ang + upang i-reset ang stopwatch.

Nagsasanay ang iyong kaibigan para sa isang kumpetisyon sa pagtakbo, at kailangang malaman kung gaanong katagal ang kailangan niya upang takbuhin ang 100 m dash. Sisimulan mo ang stopwatch sa sandaling makawala siya sa mga block. Ititigil mo ang stopwatch sa sandaling makatawid siya sa finish line. Ang resulta: 11.3 segundo Magaling!

Table of Content