Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Потребителско ръководство - 2.6

Следене на активността

Вашият часовник следи цялостното ви ниво на активност през деня. Това е важен фактор, независимо дали искате само да се поддържате здрави и във форма, или тренирате за предстоящо състезание.

Добре е да сте активни, но когато тренирате усилено, трябва да си осигурявате достатъчно дни на почивка с ниско ниво на активност.

Броячът за активност автоматично се нулира всеки ден в полунощ. В края на седмицата (неделя) часовникът предоставя обобщение на вашата активност, като показва средните нива за седмицата и общите стойности за отделните дни.

От дисплея на циферблата на часовника плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да видите общия си брой крачки за деня.

ActivityMonitoring steps Spartan

Часовникът ви брои крачките чрез акселерометър. Общият брой крачки се натрупва денонощно, включително и докато записвате тренировъчни сесии или други активности. При някои специфични спортове обаче, като плуване и колоездене, не се броят крачки.

Освен крачките, можете да видите и приблизителните изгорени калории за деня, когато докоснете екрана.

ActivityMonitoring calories Spartan

Голямото число в средата на дисплея е изчисленият брой калории, които сте изгорили досега през деня. Под него виждате общия брой изгорени калории. Общият брой включва както калориите, изгорени при активно движение, така и вашия базов метаболизъм в покой (БМП) (вижте по-долу).

Пръстенът и на двата дисплея показва колко близо сте до вашите цели за дневна активност. Тези цели могат да бъдат регулирани според личните ви предпочитания (вижте по-долу)

Можете също така да проверявате вашите крачки през последните седем дни с плъзване наляво. Плъзнете наляво или натиснете средния бутон отново, за да видите потреблението на калории.

ActivityMonitoring steps week

Плъзнете нагоре, за да видите вашата активност през последните седем дни в цифри, вместо в графика.

Цели за активност

Можете да променяте дневните цели както за крачки, така и за калории. Докато сте в дисплея за активност, докоснете и задръжте пръста си върху екрана или задръжте натиснат средния бутон, за да отворите настройките за цели за активност.

Activity Goals

Когато задавате целта си за крачки, дефинирате общия брой крачки за деня.

Общият брой калории, които изгаряте на ден, се определят от два фактора: вашият базов метаболизъм в покой (БМП) и вашата физическа активност.

Activity Goals calories

Вашият БМП е количеството калории, което тялото ви изгаря, докато е в покой. Това са калориите, от които тялото ви има нужда, за да поддържа температурата си и основни функции като сърцебиенето или мигането на очите. Стойността се основава на личния ви профил, включително фактори като възраст и пол.

Когато зададете цел за калории, дефинирате колко калории искате да изгаряте в допълнение към вашия БМП. Това са вашите т. нар. „активни калории”. Пръстенът около дисплея за активност се придвижва в зависимост от това колко активни калории изгаряте през деня в сравнение с целта ви.

Моментен сърдечен ритъм

Дисплеят за моментен сърдечен ритъм предоставя бърз моментен поглед върху вашия сърдечен ритъм.

От изгледа с циферблата на часовника, плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да превъртите до дисплея за сърдечен ритъм.

Instant HR

Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да излезете от дисплея и да се върнете към изгледа с циферблата.

Пулс за деня

Дисплеят за сърдечен ритъм за деня предоставя 12-часов поглед върху вашия сърдечен ритъм. Това е полезен източник на информация относно например вашето възстановяване след тежка тренировка.

Дисплеят показва графика с вашия сърдечен ритъм в рамките на 12 часа. Графиката е построена, използвайки вашия среден сърдечен ритъм на база 24-минутни времеви отрязъци. В допълнение, като плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, получавате прогноза за средния разход на калории на час и данни за най-бавния ви сърдечен ритъм за този 12-часов период.

Вашият най-бавен сърдечен ритъм за последните 12 часа е добър показател за начина, по който се възстановявате. Ако сърдечният ритъм е по-ускорен от обичайно, вероятно не сте се възстановили напълно от последната си тренировка.

Daily HR

Ако запишете тренировка, сърдечният ви ритъм за деня ще отрази ускорения сърдечен ритъм и изразходените калории по време на тренировката. Не забравяйте обаче, че графиката и нивата на изразходени калории са средни стойности. Ако сърдечният ви ритъм достигне например 200 удара в минута, докато тренирате, в графиката не се отразява тази максимална стойност, а средната стойност за 24-те минути, по време на които сте достигнали връхната стойност.

Преди да видите стойностите от дисплея за сърдечния ви ритъм за деня, трябва да активирате функцията за сърдечен ритъм за деня. Можете да включвате или изключвате функцията от настройките под Activity. Ако сте в дисплея за сърдечен ритъм за деня, можете също така да отворите настройките за активност, като задържите средния бутон натиснат.

При включена функция за отчитане на сърдечен ритъм за деня, вашият часовник включва оптичния сензор за измерване на сърдечен ритъм редовно, за да проверява сърдечния ви ритъм. Това малко увеличава консумацията на енергия от батерията.

Daily HR setting

След като функцията е активирана, на часовника са му необходими 24 минути, преди да започне да показва информация за сърдечния ритъм през деня.

За да видите сърдечния ритъм за деня:

  1. От изгледа с циферблата на часовника, плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да превъртите до дисплея за сърдечен ритъм.
  2. Плъзнете наляво, за да влезете в дисплея за сърдечен ритъм за деня.
  3. Плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да видите вашата консумация на калории.

Table of Content