Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Потребителско ръководство - 2.5

Table of Content
Table of Content

Анализ на тренировка

Вашият часовник предлага преглед на вашите тренировъчни активности.

Плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да превъртите до изгледа с информация за тренировки

Training Insight Spartans

Плъзнете наляво или натиснете средния бутон два пъти, за да видите графика с всички ваши активности през последните 3 седмици и средната им продължителност. Докосвайте екрана, за да превключвате между различните активности, които сте извършили през последните 3 седмици.

Training Insight 3week

Плъзнете нагоре или натиснете долния десен бутон, за да видите резюме на текущата ви седмица. Резюмето включва продължителност и калории. Ако плъзнете нагоре, когато е избрана конкретна активност, ще видите подробности за нея.

Training Insight All Activities

Планове за тренировки

В Suunto Movescount можете да правите програми за тренировки, като създадете напълно нова програма или използвате съществуваща програма, изготвена от други членове.

Когато имате планирани движения, вашият часовник ще ви показва какво следва, след като го синхронизирате с Movescount.

За да видите следващите планирани тренировки:

 1. Плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да превъртите до изгледа с информация за тренировки.

  Training Insight Spartans

 2. Плъзнете наляво, за да видите планираните тренировки за текущата седмица.

  TrainingPlans WeeklyPlan Spartan

 3. Плъзнете нагоре, за да видите подробности за планираните тренировки.

Ако имате планирано движение, насрочено за текущия ден, това движение се показва като първата опция в списъка със спортни режими, когато влезете в стартовата програма за започване на запис на тренировка. Стартирайте планираното движение, както бихте стартирали запис на нормален спортен режим.

Седмична цел

Ако искате цел за тренировка, можете да дефинирате целеви брой часове като седмична цел от настройките под Training.

 1. Докоснете Weekly goal или натиснете средния бутон.

  WeeklyGoal Settings Spartan

 2. Изберете новия целеви брой, като плъзнете нагоре или надолу или чрез натискане на горния или долния бутон.

  WeeklyGoal Picker Spartan

 3. Докоснете избора си или натиснете средния бутон.

Table of Content