Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Потребителско ръководство - 2.6

Алтиметър

Suunto Spartan Sport Wrist HR използва GPS, за да измерва височината. При оптимални условия на предаване, при които са елиминирани потенциалните грешки, типични при изчисляването на GPS позиция, данните за височината от GPS би трябвало да предоставят доста точна стойност за надморската височина.

За да получите по-точно отчитане от GPS височината, сравнима със стойността, която бихте получили от барометрична височина, ще Ви трябват допълнителни източници на данни като например жироскоп или доплеров радар, за да регулирате GPS височината.

Тъй като Suunto Spartan Sport Wrist HR разчита единствено на GPS, за да измерва височината, ако GPS не е настроен на максимална точност, всяко филтриране може да допусне грешка, което да доведе до потенциално неточни височинни стойности.

Ако се нуждаете от много точно отчитане на надморската височина, уверете се, че точността на GPS е настроена на Best (Най-висока) по време на записа.

Дори и при най-добрата точност обаче височината, отчетена от GPS, не трябва да се счита като абсолютна позиция. Това е приблизителна стойност на реалната надморска височина и точността на това изчисление до голяма степен зависи от околните условия.

Table of Content