Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Потребителско ръководство - 2.6

Журнал

Можете да отворите логовете от стартиращата програма или като плъзнете надясно, когато сте в екрана за анализ на тренировки.

Logbook icon

Докоснете съответния лог, който искате да видите и превъртете през лога, като плъзнете нагоре или надолу или като натиснете горния или долния десен бутон.

Log list

бележка:

Иконата на лог записа остава сива, докато не синхронизирате активността с приложението Suunto.

За да излезете от лога, плъзнете надясно или задръжте средния бутон натиснат. Можете също така бързо да докоснете екрана два пъти, за да се върнете на циферблата на часовника.

Table of Content