Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Gabay sa User - 2.6

Abiso sa patent

Ang produktong ito ay pinoprotektahan ng patent, mga nakabinbing aplikasyon sa patent, at kaukulang pambansang karapatan ng mga ito: FI 20155573, US 7,324,002, US 7,271,774, US 13/794,468, US 13/833,755, US 13/827,418, US 14/195,670, US 14/331,268, US 14/839,928, US 14/882,487.

May mga naisumite nang karagdagang aplikasyon sa patent.

Ang Valencell na optical sensor para sa bilis ng pagtibok ng puso na ginagamit sa produktong ito ay pinoprotektahan ng patent, mga nakabinbing aplikasyon sa patent, at kaukulang pambansang karapatan ng mga ito. Para sa higit pang impormasyon, pakibisita ang valencell.com/patents/.

Table of Content