Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Начало - Сензорен екран и бутони
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Сензорен екран и бутони

Сензорен екран и бутони

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro има сензорен екран и три бутона, които можете да използвате за навигация през дисплеите и функциите.

Плъзване и докосване

 • плъзнете нагоре или надолу, за да се придвижите през дисплеите и менютата
 • плъзнете надясно и наляво, за да се придвижите назад и напред в дисплеите
 • плъзнете наляво или надясно, за да видите допълнителни дисплеи и подробности
 • докоснете, за да изберете опция
 • докоснете екрана, за да видите алтернативна информация
 • докоснете и задръжте, за да отворите контекстно меню с опции
 • докоснете два пъти, за да се върнете към показването на време от другите дисплеи

Горен бутон

 • натиснете, за да се придвижите нагоре през изгледите и менютата

Среден бутон

 • натиснете, за да изберете елемент
 • натиснете, за да смените дисплея
 • задръжте натиснат, за да се върнете към менюто с настройки
 • задръжте натиснат, за да отворите контекстно меню с опции

Долен бутон

 • натиснете, за да се придвижите надолу през изгледите и менютата

Докато записвате тренировка:

Горен бутон

 • натиснете, за да поставите на пауза или да подновите записа
 • задръжте натиснат, за да смените дейността

Среден бутон

 • натиснете, за да промените екрана
 • задръжте натиснат, за да отворите контекстно меню с опции

Долен бутон

 • натиснете, за да отбележите обиколка
 • задръжте натиснат, за да заключите и отключите бутоните