Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 2.6

Сензорен екран и бутони

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro има сензорен екран и три бутона, които можете да използвате за навигация през дисплеите и функциите.

Плъзване и докосване

 • плъзнете нагоре или надолу, за да се придвижите през дисплеите и менютата
 • плъзнете надясно и наляво, за да се придвижите назад и напред в дисплеите
 • плъзнете наляво или надясно, за да видите допълнителни дисплеи и подробности
 • докоснете, за да изберете опция
 • докоснете екрана, за да видите алтернативна информация
 • докоснете и задръжте, за да отворите контекстно меню с опции
 • докоснете два пъти, за да се върнете към показването на време от другите дисплеи

Горен бутон

 • натиснете, за да се придвижите нагоре през изгледите и менютата

Среден бутон

 • натиснете, за да изберете елемент
 • натиснете, за да смените дисплея
 • задръжте натиснат, за да се върнете към менюто с настройки
 • задръжте натиснат, за да отворите контекстно меню с опции

Долен бутон

 • натиснете, за да се придвижите надолу през изгледите и менютата

Докато записвате тренировка:

Горен бутон

 • натиснете, за да поставите на пауза или да подновите записа
 • задръжте натиснат, за да смените дейността

Среден бутон

 • натиснете, за да промените екрана
 • задръжте натиснат, за да отворите контекстно меню с опции

Долен бутон

 • натиснете, за да отбележите обиколка
 • задръжте натиснат, за да заключите и отключите бутоните

Table of Content