Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 2.6

Информация за околната среда навън

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro измерва постоянно абсолютното въздушно налягане, като използва вградения сензор за налягане. Въз основа на това измерване и референтната стойност за надморска височина, изчислява надморската височина или въздушното налягане.

ВНИМАНИЕ:

Дръжте областта около отворите на сензора за въздушно налягане от лявата страна на часовника свободна от замърсявания и пясък. Никога не поставяйте предмети в отворите, тъй като това може да повреди сензора.

Плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да видите графиките с текущата надморска височина и барометрично налягане.

OutdoorInsight

Докоснете, за да видите текущата температура.

OutdoorTemperature

Плъзнете наляво или натиснете средния бутон, за да превключите между графиките с тенденции от алтиметъра и барометъра.

AltitudeGraph

BarometerGraph

Погрижете се референтната ви стойност за надморска височина да е зададена правилно (вижте Алтиметър). Надморската височина на вашето текущо местонахождение може да се разчете на повечето топографски карти или в големите онлайн картографски услуги като Google Maps.

Промените в местните климатични условия ще засегнат отчитането на надморската височина. Ако локалното време се променя често, трябва да нулирате референтната стойност за надморска височина редовно, за предпочитане преди началото на следващото ви пътуване.

подшушвам:

Когато сте в изглед с надморска височина и барометрично налягане, задръжте средния бутон натиснат за бърз достъп до настройките за открити пространства, където можете да регулирате референтната стойност.

Автоматичен алти-баро профил

Промените във времето и надморската височина причиняват промени във въздушното налягане. За да се справи с това, Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro автоматично превключва между тълкуването на промените във въздушното налягане, като промени в надморската височина или климатичните условия, в зависимост от вашето движение.

Ако часовникът ви засече движение по вертикала, той превключва към измерване на надморска височина. Когато гледате графиката с надморска височина, тя се актуализира с максимално забавяне от 10 секунди.

Ако сте на постоянна надморска височина (под 5 метра движение по вертикала в рамките на 12 минути), часовникът ви интерпретира всички промени в налягането като климатични промени и отразява това в графиката на барометъра.

Table of Content