Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 2.6

Маршрути

Можете да използвате своя Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro, за да се ориентирате в маршрути. Планирайте маршрута си в приложението Suunto и го прехвърлете към вашия часовник при следващата синхронизация.

За да навигирате по маршрут:

  1. Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да отворите стартиращата програма.
  2. Превъртете до Navigation и докоснете иконата или натиснете средния бутон.

Navigation icon

  1. Превъртете до Routes и натиснете средния бутон, за да отворите вашия списък с маршрути.

Routes list

  1. Превъртете до маршрута, по който искате да навигирате, и натиснете средния бутон.
  2. Натиснете горния бутон, за да стартирате навигацията.
  3. Натиснете горния бутон отново по всяко време, за да спрете навигацията.

Докоснете екрана, за да превключите между картата с общия изглед и по-детайлен изглед.

Route overview

При по-детайлния изглед можете да намалявате и увеличавате мащаба, като докоснете екрана или като задържите средния бутон натиснат. Регулирайте нивото на приближаване с горния и десния бутон.

Route zoom

От дисплея с навигацията можете да плъзнете пръст от долната част на екрана нагоре или да натиснете долния бутон, за да отворите списък с бутони за бърз достъп. Бутоните за бърз достъп ви дават бърза връзка към навигационни действия, като записване на настоящото ви местоположение.

Всички спортни режими с GPS също имат опция за избор на маршрут. Вижте Навигиране по време на тренировка.

Напътствия за навигация

Докато навигирате по даден маршрут, часовникът ви помага да не се отклонявате от пътя, като дава допълнителни известия, докато напредвате по маршрута.

Например, ако се отклоните с над 100 m (330 ft) от маршрута, часовникът ви известява, че не сте на правилния път, както и кога ще можете да се върнете обратно на него.

След като достигнете даден ориентир за POI по маршрута, получавате информативно изскачащо съобщение, в което се посочва разстоянието и изчисленото време по маршрута (estimated time en route; ETE) до следващия ориентир или POI.

бележка:

Ако навигирате по маршрут, който се пресича със самия себе си, например във формата на 8-ца, и завиете в грешна посока на кръстопътя, часовникът автоматично решава, че нарочно поемате по различна посока от маршрута. Часовникът показва следващия ориентир според настоящата нова посока на пътуване. Затова не изпускайте от поглед вашата следа, за да сте сигурни, че се движите в правилната посока, когато навигирате по сложен маршрут.

Навигиране спрямо надморска височина

Ако навигирате по маршрут, в който има информация за надморска височина, можете да навигирате и на база изкачване и спускане като използвате изгледа за височинния профил. Докато сте в главния дисплей за навигацията (където можете да виждате маршрута), плъзнете наляво или натиснете средния бутон, за да преминете към изгледа с височинния профил.

Дисплеят с височинния профил показва следната информация:

  • най-горе: текущата ви надморска височина
  • в средата: височинният профил показва настоящата ви позиция
  • най-долу: оставащо изкачване или спускане (докоснете екрана, за да смените изгледите)

Altitude navigation

Ако се отклоните твърде много от маршрута, докато използвате навигацията с надморска височина, часовникът ви ще изпише съобщение Off route (Извън маршрута) върху дисплея с надморска височина. Ако видите това съобщение, превъртете до дисплея с навигация по маршрут, за да се върнете обратно в правилния път преди да продължите навигацията чрез надморска височина.

Table of Content