Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto DX Uživatelská příručka -

Vysvětlivky

PojemVýznam
Vysokohorský ponorPonor provedený v nadmořské výšce větší než 300 m (1000 stop) nad hladinou moře.
Rychlost výstupuRychlost, kterou potápěč stoupá k hladině.
Čas výstupuMinimální čas potřebný k dosažení hladiny při ponoru s dekompresními zastávkami.
Horní hranice dekomprese (ceiling)Při ponoru s dekompresními zastávkami označuje horní hranice dekomprese nejvyšší možnou hloubku, do které může potápěč podle obsahu inertního plynu stoupat.
CNSZkratka pro otravu centrální nervové soustavy. Otrava je způsobena kyslíkem. Je příčinou mnoha různých neurologických symptomů. Nejzávažnější z nich jsou křeče (podobné jako při epileptickém záchvatu), které mohou způsobit utonutí.
CNS%Hranice otravy centrální nervové soustavy.
SkupinaViz „Tkáňová skupina“.
DM5Suunto DM5 s podporou Movescount – software pro správu ponorů.
DekompreseČas strávený na dekompresní zastávce před výstupem na hladinu za účelem přirozeného uvolnění dusíku nahromaděného v tkáních.
Dekompresní rozpětíHloubkový rozsah mezi spodní a horní hranicí dekomprese, ve kterém musí potápěč zastavit na nějakou dobu během výstupu při dekompresním ponoru.
DCSZkratka pro dekompresní nemoc. Skupina příznaků způsobených přímo či nepřímo nashromážděním dusíku v tkáních nebo tělních tekutinách, které je výsledkem nesprávně provedené dekomprese.
Série ponorůSkupina opakovaných ponorů, mezi kterými potápěčský počítač indikuje přítomnost dusíku v tkáních. Jakmile přítomnost dusíku klesne na 0, potápěčský počítač se deaktivuje.
Délka ponoruDoba, která uplyne od ponoření pod hladinu do vynoření nad hladinu na konci ponoru.
Spodní hranice dekomprese (floor)Nejhlubší přípustná hloubka dekompresní zastávky.
He%Procentuální podíl hélia v dýchací směsi.
MODMaximální hloubka ponoru, ve které je parciální tlak kyslíku (PO2) v dýchací směsi na bezpečné úrovni.
Víceúrovňový ponorJednotlivý nebo opakovaný ponor, který se skládá z časů strávených v různých hloubkách a jehož nulový čas proto není určen pouze dosaženou maximální hloubkou.
Nitrox (Nx)Ve sportovním potápění představuje každou dýchací směs, ve které je vyšší podíl kyslíku než ve vzduchu.
Bezdekompresní ponorKaždý ponor, který dovoluje přímý, nepřerušovaný výstup k hladině v kterémkoliv okamžiku ponoru.
Nulový čas.Maximální doba, po kterou může potápěč zůstat v jisté hloubce bez toho, aniž by musel provádět při výstupu dekompresní zastávky.
OCOtevřený okruh. Potápěčský dýchací přístroj, který spotřebovává všechen vydechnutý plyn.
OLF%Limitní podíl kyslíku. Vyjadřuje aktuální stav otravy organismu kyslíkem.
O2%Procentuální podíl kyslíku v dýchací směsi. Vzduch obsahuje 21 % kyslíku.
Parciální tlak kyslíku (O2)Omezuje maximální hloubku, do které lze bezpečně použít aktuální nitroxovou směs. Maximální parciální tlak pro potápění s obohaceným vzduchem je 1,4 bar (20 psi). Maximální okamžitý parciální tlak je 1,6 bar (23 psi). Překročení těchto limitů představuje riziko okamžité otravy kyslíkem.
Dekompresní bublinový model s redukovaným gradientem (RGBM)Moderní algoritmus sledování rozpuštěného a volného plynu v tkáních potápěče.
Opakovaný ponorPonor, jehož časové limity dekomprese jsou ovlivněny zbytkovým dusíkem vstřebaným do tkání v průběhu předchozích ponorů.
Zbytkový dusíkObjem dusíku, který zůstává v tkáních potápěče po jednom nebo více ponorech.
Potápěčský dýchací přístrojNezávislý dýchací přístroj pro použití pod vodou.
Povrchový intervalDoba, která uběhne mezi vynořením na hladinu a zahájením sestupu v rámci následného ponoru.
Tkáňová skupinaTeoretický koncept používaný k modelování tkání lidského těla pro účely sestavení dekompresních modelů.
TrimixDýchací plynová směs hélia, kyslíku a dusíku.

Table of Content