Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto DX Uživatelská příručka -

Historie ponorů

Suunto DX udržuje v paměti podrobný logbook a historii potápění.

Logbook obsahuje sofistikované profily ponoru pro každý zaznamenaný ponor. Časový interval mezi jednotlivými položkami v logbooku je nastavitelný (viz Záznamový interval).

Historie ponorů je souhrnem všech zaznamenaných ponorů.

Pro přístup k historii ponorů:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí MEM (Paměť).
 2. Pomocí tlačítek DOWN a UP přepínejte mezi režimy History (Historie) a Logbook (Logbook).
 3. Během prohlížení historie nebo logbooku se můžete stisknutím tlačítka MODE vrátit zpět a zvolit to druhé. Druhým stisknutím tlačítka MODE prohlížení ukončíte.

Historie

Historie scuba ponorů (ponorů s výstrojí) poskytuje následující údaje:

 • Počet hodin potápění
 • Celkový počet ponorů
 • Maximální dosažená hloubka

Paměť historie scuba ponorů může pojmout maximálně 999 ponorů a 999 hodin potápění. Po dosažení těchto limitů dojde k resetování počítadla.

Logbook

Pro přístup k logbooku:

 1. Stiskněte třikrát tlačítko MODE, dokud nepřejdete do režimu MEM (Paměť).
 2. Stisknutím tlačítka UP zvolte položku Logbook (Logbook).
 3. Pomocí tlačítek DOWN nebo UP přejděte na záznam, který si přejete prohlédnout, a stiskněte tlačítko SELECT.
 4. Tlačítkem SELECT procházejte jednotlivými stránkami.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Každý záznam obsahuje tři stránky:

 1. Hlavní stránku

logbook page1

 • maximální dosažená hloubka
 • datum ponoru
 • typ ponoru (znázorněný prvním písmenem režimu ponoru, např. A pro mód Air)
 • čas zahájení ponoru
 • pořadové číslo ponoru – od nejstaršího po nejnovější
 • procentuální složení první plynové směsi
 • celkový čas potápění (v minutách a ve všech módech)
 • Stránka s časem na hladině a varováními

logbook page2

 • maximální dosažená hloubka
 • čas na hladině po předchozím ponoru
 • průměrná hloubka
 • spotřebovaný tlak v lahvi (je-li k dispozici)
 • varování
 • OLF % (je-li k dispozici)
 • Graf profilu ponoru

logbook page3

 • teplota vody
 • tlak v lahvi (je-li k dispozici)
 • změny plynových směsí
 • změny cílových bodů
 • hloubkový/časový profil ponoru

Stiskněte tlačítko UP pro přepínání jednotlivých kroků profilu ponoru. Podržte tlačítko UP pro automatické procházení.

Graf profilu ponoru zobrazuje bod po bodu informace o ponoru - hloubku, míření kompasu, informace o dekompresi, horní hranici dekomprese a dobu výstupu.

Mezi nejstarším a nejnovějším záznamem je zobrazena hláška End of Logs (Konec záznamů).

Kapacita logbooku se odvíjí od nastaveného intervalu záznamu.

Po zaplnění paměti jsou nejstarší záznamy ponorů přepisovány novými.

Obsah paměti zůstane zachován i po výměně baterie (za předpokladu, že bude baterie vyměněna dle příslušných instrukcí).

POZNÁMKA:

V případě, že potápěčský počítač nedokončí odpočítávání času zákazu létání do nuly, bere se několik opakovaných ponorů jako jedna série opakovaných ponorů. Viz Povrchový interval a zákaz létání.

Table of Content