Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

45-DAY FREE RETURNS | SUUNTO CHRISTMAS GIFT GUIDE | ORDER FOR CHRISTMAS UNTIL DECEMBER 19TH

Suunto DX Uživatelská příručka -

Kontrola verze softwaru

Mějte na paměti, že tato uživatelská příručka popisuje použití nejnovější verze softwaru počítače Suunto DX. Pokud používáte starší verzi, je možné, že se některé funkce budou lišit. Pro kontrolu verze softwaru:

 1. Otevřete nastavení podržením tlačítka DOWN.
 2. Tlačítkem DOWN přejděte na položku Version (Verze) a stiskněte SELECT.
 3. Verze softwaru je uvedena na prvním řádku.
 4. Pokud je označení verze V1.5.x nebo vyšší, můžete zbytek této kapitoly přeskočit a pokračovat ve čtení příručky.
 5. Pokud je označení verze V1.2.x, přečtěte si zbytek následující kapitoly, který popisuje rozdíly v jednotlivých funkcích.
 6. Dvojitým stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

  POZNÁMKA:

  Pokud přístroj odešlete do autorizovaného servisního centra Suunto pro výměnu baterie nebo jiný druh servisu, požádejte o aktualizaci na nejnovější verzi.

Módy ponoru

Při každém spuštění módu dive můžete zvolit požadovaný mód ponoru. Pro změnu módů ponoru:

 1. V módu Time stiskněte tlačítko MODE pro přechod do módu ponoru.
 2. Procházejte jednotlivými módy pomocí tlačítek UP a DOWN.
 3. Počkejte na dokončení testů. Pro změnu dílčích nastavení módu ponoru podržte stisknuté tlačítko DOWN v příslušném módu. Více informací o módech potápění naleznete v příslušných kapitolách této uživatelské příručky.

  Časomíra

  Stopky lze spustit v módech Time nebo Dive, viz Stopky. Postup použití stopek:

 4. Stisknutím tlačítka DOWN časomíru spustíte.
 5. V průběhu měření času můžete stisknutím tlačítka DOWN zaznamenat mezičas.
 6. Stisknutím tlačítka UP časomíru zastavíte.
 7. Stiskněte a podržte tlačítko UP pro resetování časomíry.

  Kalibrace kompasu

  Před prvním použitím kompasu je zapotřebí provést jeho kalibraci. Postup kalibrování kompasu:

 8. Jakmile se na displeji zobrazí text Otočte o 360°, držte přístroj vodorovně a pomalu jím otočte o 360°. Displej musí vždy směrovat vzhůru.
 9. Jakmile se na displeji zobrazí text Nakloňte o 90°, pomalu přístroj nakloňte do svislé polohy tak, aby displej směřoval k vám.

Table of Content