Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto DX Uživatelská příručka -

Suunto Fused RGBM

Vývoj původního dekompresního modelu společnosti Suunto byl zahájen v 80. letech 20. století, kdy byl v přístroji Suunto SME implementován Bühlmannův algoritmus založený na M-hodnotách. Od té doby probíhá neustálý vývoj původního algoritmu s pomocí externích i interních odborníků.

Na konci 90. let 20. století společnost Suunto obohatila svůj předchozí dekompresní model založený na M-hodnotách o poznatky modelu dr. Bruce Wienkeho – takzvaný bublinový model RGBM. První produkty s implementací tohoto modelu byly ikonické Suunto Vyper a Suunto Stinger. Tyto přístroje znamenaly významné zvýšení bezpečnosti, jelikož braly v potaz mnoho okolností, které se při potápění vyskytují a které modely vybavené starší technologií nebyly schopny měřit:

  • Monitorování opakovaných ponorů v rozmezí několika po sobě jdoucích dnů
  • Měření opakovaných ponorů s velmi krátkými intervaly
  • Zohlednění vlivu hlubšího ponoru, než byl předcházející
  • Adaptace na rychlý výstup produkující velké množství mikrobublin
  • Přesné výpočty v souladu s fyzikálními zákony plynů

V modelu Suunto Fused™ RGBM jsou tkáňové poločasy odvozeny od Wienkeho modelu FullRGBM, ve kterém je lidské tělo modelováno prostřednictvím patnácti různých tkáňových skupin. Model FullRGBM těchto přídavných skupin využívá pro přesnější modelování vlivu komprese a dekomprese. Množství dusíku a helia v tkáních během komprese a dekomprese je počítáno v jednotlivých skupinách nezávisle.

Výhodou modelu Suunto Fused RGBM je rozšíření výše uvedeného modelu o schopnost adaptace k různým situacím při potápění, která optimalizuje a celkově zvyšuje bezpečnost při potápění. Rekreačním potápěčům dovoluje v závislosti na osobním nastavení mírně delší bezdekompresní intervaly. Technickým potápěčům používajícím přístroje s otevřeným okruhem dovoluje použití plynových směsí s heliem (při hlubších a delších ponorech umožňují plynové směsi založené na heliu kratší dobu výstupu). A pro potápěče používající rebreathery představuje model Suunto Fused RGBM perfektní nástroj pro sledování hodnot setpoint během ponoru.

Table of Content