Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto DX Uživatelská příručka -

Výpočet kyslíku

Přístroj Suunto DX počítá v průběhu ponoru parciální tlak kyslíku (PO2), otravu centrálního nervového systému (CNS%) a plicní otravu kyslíkem prostřednictvím jednotek tolerance ke kyslíku (OTU).

Výpočty kyslíku jsou založeny na aktuálních tabulkách limitních časů vystavení působení kyslíku a zažitých standardech.

Pokud se potápěčský počítač nachází v módu Mixed (Mixed), budou výpočty režimu Dive Planning (Plánování ponoru) založeny na hodnotách O2% a PO2 aktuálně uložených v počítači.

Informace vztahující se k působení kyslíku jsou potápěčským počítačem zobrazeny tak, aby byla zobrazená upozornění relevantní k aktuální fázi ponoru. Následující údaje budou například zobrazeny před ponorem a v jeho průběhu, pokud se přístroj nachází v režimu Mixed (Mixed):

  • Hodnota O2% v alternativním zobrazení
  • Alternativní zobrazení hodnoty OLF% pro CNS% nebo OTU% (zobrazena bude vždy vyšší hodnota)
  • Při překročení limitů 80 a 100 % se rozezní zvukový alarm a hodnota OLF se rozbliká.
  • Při překročení přednastaveného limitu se rozezní zvukový alarm a aktuální hodnota PO2 se rozbliká.
  • Maximální hloubka s ohledem na nastavené hodnoty O2% a PO2

Table of Content