Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto DX Uživatelská příručka -

Záznamový interval

Záznamový interval udává, jak často jsou údaje z ponoru ukládány do záznamníku. Možná nastavení: 10, 20, 30 a 60 sekund. Výchozím interval záznamu je 20 sekund.

Pro změnu intervalu záznamu:

  1. V módu pro potápění stiskněte a podržte tlačítko DOWN.
  2. Tlačítkem UP přejděte na položku Sample Rate (Záznamový interval) a stiskněte SELECT.
  3. Stiskněte tlačítko DOWN nebo UP pro nastavení intervalu, a potvrďte volbu tlačítkem SELECT.
  4. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Table of Content