Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto DX Uživatelská příručka -

Alarmy, varovné hlášky a oznámení

Suunto DX obsahuje několik zvukových a vizuálních alarmů, které mají za cíl informovat potápěče o dosažení důležitých přednastavených limitů.

Dva typy zvukových alarmů indikujících vysokou nebo nízkou důležitost:

Typ alarmuCharakter zvukuTrvání
Vysoká důležitostAlarm HighPriority2,4-sekundový akustický signál a 2,4 sekundy přestávka
Nízká důležitostAlarm LowPriority0,8-sekundový akustický signál a 3,2 sekundy přestávka

Kromě výše uvedených alarmů používá počítač 3 další zvuková upozornění:

Vývoj hlasitosti zvukuCharakter zvukuInterpretace
Zvyšující seAlarm AscendingZahajte výstup
Snižující seAlarm DescendingZahajte sestup
Sestup-výstupAlarm DescendingAscendingZměnit plyn

Suunto DX zobrazuje v přestávkách mezi akustickými signály informace na displeji.

Alarmy s vysokou důležitostí:

AlarmVysvětlení

Alarm s vysokou důležitostí následovaný alarmem „zahajte výstup“ opakující se maximálně tři minuty

Hodnota PO2 bliká

Hodnota PO2 je vyšší, než nastavená hodnota. Současná hloubka je příliš velká pro použitou směs v lahvi. Zahajte okamžitý výstup nebo přepněte na plynovou směs s nižším procentuálním podílem O2%.

Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „změňte plynovou směs“ opakující se dvakrát.

Hodnota PO2 bliká

Hodnota PO2 je nižší než 0,18 baru (pouze v módech Mixed nebo CCR). Současná hloubka je příliš malá a okolní tlak příliš nízký pro aktuální plynovou směs. Obsah kyslíku je příliš nízký – hrozí ztráta vědomí. Proveďte okamžitou změnu plynové směsi.
Alarm s vysokou důležitostí následovaný alarmem „zahajte sestup“ opakující se maximálně tři minuty, na displeji bliká Er (Er) a šipka dolů.Byla překročena hloubka horní hranice dekomprese. Zahajte okamžitý sestup na nebo pod hladinu horní hranice dekomprese.

Alarm s vysokou důležitostí opakující se třikrát.

SLOW (SLOW) bliká na displeji.

Byla překročena maximální rychlost výstupu 10 m/min (33 stop/min). Snižte rychlost výstupu.

Alarmy s nižší důležitostí:

Typ alarmuDůvod aktivace

Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „zahajte výstup“ opakujícím se dvakrát.

ASC TIME na displeji svítí (ASC TIME) spolu s šipkou nahoru.

Bezdekompresní ponor se stává ponorem s nutností provedení dekomprese. Aktuální hloubka je pod spodní hranicí dekomprese. Proveďte výstup nad spodní hranici dekomprese.
Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „změňte plynovou směs“. Procentuální hodnota směsi se rozbliká.Je doporučena změna plynové směsi (pouze v módech Mixed nebo CCR). Měli byste přejít na plynovou směs, která je vhodnější k dekompresi. Výpočet doby výstupu předpokládá, že dojde ke změně směsi a je tedy přesná pouze v případě, že plynovou směs skutečně změníte.
Alarm s nízkou důležitostí následovaný jedním alarmem „změňte plynovou směs“. Aktivuje se podsvícení a na displeji se krátce zobrazí nápis „Set point selected“ (požadovaný bod nastaven).Nastavený bod setpoint se přepne automaticky po dosažení definované hloubky (pouze v módu CCR).

Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „zahajte sestup“.

DEEPSTOP na displeji svítí (DEEPSTOP) spolu s šipkou dolů.

Nebyla dodržena povinná hloubková bezpečnostní zastávka. Sestupte a dokončete bezpečnostní zastávku.

Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „zahajte sestup“ opakujícím se tři minuty.

Šipka směřuje dolů.

Nebyla dodržena povinná bezpečnostní zastávka. Sestupte a dokončete hloubkovou bezpečnostní zastávku.

Alarm s nízkou důležitostí následovaný dvěma krátkými pípnutími.

DEEPSTOP na displeji svítí (DEEPSTOP) s časomírou.

Dosáhli jste hloubky bezpečnostní zastávky. Proveďte povinnou bezpečnostní zastávku o délce, kterou ukazuje časomíra.

Alarm s nízkou důležitostí opakující se dvakrát.

Bliká hodnota tlaku v lahvi.

Tlak v lahvi dosáhl nastavené hodnoty alarmu nebo pevně stanovené hodnoty alarmu, tj. 50 barů (700 psi). Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

Alarm s nízkou důležitostí opakující se dvakrát.

Hodnota OLF% bliká v případě, že je hodnota PO2 vyšší než 0,5 baru.

Hodnota OLF je na 80% nebo 100% (pouze v módech Mixed nebo CCR). Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

Alarm s nízkou důležitostí opakující se dvakrát.

Bliká hodnota maximální hloubky

Byla překročena nastavená hloubka ponoru nebo maximální provozní hloubka přístroje. Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.
Alarm s nízkou důležitostí opakující se dvakrát spolu s blikajícím časem délky ponoruByla překročena nastavená délka ponoru. Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

Vizuální alarmy

Symboly na displejiVýznam
diver attentionUpozornění na prodloužení povrchového intervalu
Er (Er)Nedodržení hloubky horní hranice dekomprese nebo času u dna
noflyZákaz létání

Table of Content