Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Ultra Uživatelská příručka - 2.6

Přesnost GPS a úspora energie

Frekvence zjišťování GPS určuje přesnost trasy. Čím častěji zjišťování probíhá, tím je přesnost trasy vyšší. Když zaznamenáváte cvičení, každé zjišťování GPS se zapisuje do záznamu.

Nastavení frekvence zjišťování GPS má též přímý dopad na životnost baterie. Snížením přesnosti GPS můžete prodloužit životnost baterie hodinek.

Možnosti přesnosti GPS jsou:

  • Best: ~ 1sekundový interval, plný výkon
  • Good: ~ 1sekundový interval, snížený výkon
  • OK: ~ 60sekundový interval, plný výkon

Při nastavení na možnost Best hodinky využívají GPS nepřetržitě při plném výkonu. V režimu plného výkonu je systém GPS schopen odfiltrovat rušení a zjišťování polohy je nejpřesnější. To vede nejen k nejpřesnějšímu určení trasy, ale také k nejvyšším nárokům na baterii.

Při použití možnosti Good probíhá zjišťování GPS také každou sekundu, ale jeho přesnost je nižší, protože systém GPS není nepřetržitě nastaven na plný výkon. Mezi jednotlivými zjišťováními přechází GPS nakrátko do režimu sníženého výkonu, jak je vidět na obrázku níže.

GPS accuracy Good

Tím se prodlužuje životnost baterie, současně to ale znamená, že GPS má méně času na zjištění přesné polohy a odfiltrování rušení. Výsledná trasa proto nemusí být tak přesná jako při použití možnosti Best.

Při použití možnosti OK se frekvence zjišťování GPS snižuje na jednou za minutu. Tím se významně prodlouží životnost baterie, ale výsledkem bude méně přesná trasa.

GPS accuracy OK

Pokud navigujete po trase nebo k místu zájmu, přesnost GPS se automaticky nastavuje na možnost Best.

Table of Content