Suunto 3 Fitness - Näin pääset alkuun

Suunto 3 Fitness Käyttöopas

Näin pääset alkuun

Näin pääset alkuun

Suunto 3 Fitness -kellon ensimmäinen käynnistys käy nopeasti ja helposti.

  1. Herätä kello yhdistämällä se tietokoneeseen pakkaukseen sisältyvällä USB-johdolla.

    SF3 GettingStarted

  2. Käynnistä ohjattu käyttöönotto painamalla keskipainiketta.

    Startup wizard Spartan Trainer

  3. Valitse kieli painamalla oikeata ylä- tai alapainiketta ja vahvista keskipainikkeella.

    Select language Spartan Trainer

  4. Tee alkuasetukset noudattamalla ohjattua käyttöönottoa. Muuta arvoja oikealla ylä- tai alapainikkeella ja vahvista valinnat ja siirry seuraavaan kohtaan keskipainikkeella.