Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto 3 Fitness Käyttöopas

Harjoittelun tallentaminen

Päivittäisen aktiivisuuden seurannan lisäksi voit tallentaa harjoituksiasi tai muita aktiviteetteja saadaksesi yksityiskohtaista palautetta ja seurataksesi edistymistäsi.

Harjoituksen tallentaminen:

 1. Pue sykeanturi (valinnainen).

 2. Vieritä ylös harjoituskuvakkeen kohdalle ja valitse se keskipainikkeella.

  Exercise icon Spartan Trainer

 3. Selaa urheilutiloja oikealla ylä- tai alapainikkeella ja valitse sitten keskipainikkeella urheilutila, jota haluat käyttää.

 4. Aloitusilmaisimen yläpuolelle ilmestyy joukko kuvakkeita sen mukaan, mitä lisävarusteita käytät kyseisessä urheilutilassa (esim. sykeanturia ja yhdistettyä GPS:ää). Nuolikuvake (yhdistetty GPS) vilkkuu harmaana haun aikana ja muuttuu vihreäksi signaalin löytyessä. Sydänkuvake (syke) vilkkuu harmaana haun aikana ja muuttuu signaalin löydyttyä värilliseksi. Jos käytät sykeanturia, sydänkuvakkeessa näkyy sykevyö. Jos käytät optista sykemittausta, kuvake on värillinen sydän ilman sykevyötä.

  Jos käytät sykevyötä, mutta kuvake muuttuu vain vihreäksi (tarkoittaen, että optinen sykemittaus on käytössä), tarkista, että sykevyö on yhdistetty kelloon (ks. POD-laitteiden ja anturien yhdistäminen), ja valitse urheilutila uudelleen.

  Voit odottaa, kunnes jokainen kuvake on muuttunut vihreäksi, tai aloittaa tallentamisen heti halutessasi painamalla keskipainiketta.

  Start exercise

  Valittu sykelähde lukitaan tallennuksen alkaessa, eikä sitä voi muuttaa meneillään olevan harjoituksen aikana.

 5. Tallennuksen aikana voit vaihtaa näyttöä keskipainikkeella.

 6. Keskeytä tallennus painamalla oikeata yläpainiketta. Lopeta ja tallenna painamalla oikeata alapainiketta tai jatka painamalla oikeata yläpainiketta.

  Recording paused

Jos valitsemassasi urheilutilassa on asetuksia (esim. tavoitekeston asettaminen), voit säätää niitä ennen tallennuksen aloittamista painamalla oikeata alapainiketta. Voit myös säätää urheilutilan valintoja tallennuksen aikana pitämällä keskipainiketta painettuna.

SF3 Sport Mode Options

Kun olet lopettanut tallentamisen, sinulta kysytään, miltä harjoittelu tuntui. Voit vastata tai ohittaa kysymyksen (ks. Fiilis). Sen jälkeen saat harjoituksestasi yhteenvedon, jota voit selata oikean ylä- ja alapainikkeen avulla.

Jos et halua säilyttää tallentamaasi harjoitusta, voit poistaa lokimerkinnän vierittämällä alaspäin kohtaan Poista ja vahvistamalla keskipainikkeella. Samalla tavalla voit myös poistaa lokeja lokikirjasta.

Log delete Trainer

Nopeuden ja matkan kalibrointi

Suunto 3 Fitness mittaa juoksu- ja kävelynopeutesi ja -matkasi kellon sisäisellä kiihtyvyysmittarilla. Kiihtyvyysmittari täytyy kalibroida henkilökohtaisen askelpituuden ja liikkeen mukaan. Kalibroimattomana kello ei pysty mittaamaan nopeutta ja matkaa oikein.

Helpoin tapa kalibroida kello on tallentaa ensimmäiset juoksu- tai kävelyharjoitukset GPS-mobiiliyhteyttä käyttäen (ks. Yhdistetty GPS). Kun käytät matkapuhelimen GPS-yhteyttä, nopeus ja matka kalibroidaan automaattisesti taustalla.

Kellon manuaalinen kalibrointi:

 1. Tallenna kävely- ja juoksuharjoitus vähintään 12 minuutin ajalta reitillä, jonka pituuden tiedät (esimerkiksi juoksuradalla). Ks. Harjoituksen tallentaminen
 2. Muokkaa matkaa harjoituksen jälkeen yhteenvedossa painamalla keskipainiketta, kun matka on korostettuna.

  SF3 Distance Calibration

HUOMAUTUS:

Saat tarkimmat tulokset, jos kalibroit kellon manuaalisesti erikseen juoksua ja kävelyä varten.

Urheilutilat

Kellosi sisältää useita erilaisia esimääritettyjä urheilutiloja. Tilat on suunniteltu tiettyihin tarkoituksiin ja aktiviteetteihin kävelylenkistä aina maastohiihtoon.

Kun tallennat harjoitusta (ks. Harjoittelun tallentaminen), näet urheilutilojen pikavalintaluettelon ylös- tai alaspäin selaamalla. Valitse pikavalintaluettelon lopussa oleva Muu-kuvake nähdäksesi luettelon kaikista urheilutiloista.

Jokaisessa urheilutilassa on yksilölliset näytöt, jotka esittävät eri tietoja valitun urheilutilan mukaan. Voit muokata ja räätälöidä kellossa harjoittelun aikana näkyviä tietoja Suunto-sovelluksella.

Opi räätälöimään urheilutiloja Suunto-sovelluksen Android-versiolla tai Suunto-sovelluksen iOS-versiolla.

Urheilutilan virransäästöasetukset

Voit pidentää akunkestoa seuraavien virransäästöasetusten avulla:

 • Näytön sammutus: tavallisesti näyttö on aina päällä harjoituksen aikana. Jos valitset näytön sammutuksen, näyttö sammuu 10 sekunnin kuluttua virran säästämiseksi. Voit käynnistää sen uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta.

Virransäästöasetusten käyttöönotto:

 1. Ennen kuin aloitat harjoituksen tallennuksen, avaa urheilutila-asetukset painamalla alapainiketta.
 2. Vieritä alaspäin kohtaan Virransäästö ja paina keskipainiketta.
 3. Valitse haluamasi virransäästöasetukset ja paina sitten keskipainiketta pitkään poistuaksesi virransäästöasetuksista.
 4. Vieritä takaisin ylös alkunäyttöön ja aloita harjoituksesi normaaliin tapaan.
HUOMAUTUS:

Vaikka näytön sammutus olisi käytössä, saat silti puhelimesi ilmoitukset sekä ääni- että värinähälytyksinä.

Tavoitteiden käyttäminen harjoittelussa

Voit asettaa harjoitellessasi erilaisia tavoitteita Suunto 3 Fitness -kellossa.

Jos valitsemassasi urheilutilassa on tavoiteasetuksia, voit säätää niitä ennen tallennuksen aloittamista painamalla oikeata alapainiketta.

Sport Mode Targets Trainer

Yleisellä tavoitteella harjoitteleminen:

 1. Ennen kuin aloitat harjoituksen tallennuksen, avaa urheilutila-asetukset painamalla oikeata alapainiketta.
 2. Valitse Tavoitteet ja paina keskipainiketta.
 3. Ota Yleiset käyttöön painamalla keskipainiketta.
 4. Valitse Kesto tai Matka.
 5. Valitse tavoitteesi.
 6. Palaa takaisin urheilutila-asetuksiin painamalla vasenta alapainiketta.

Kun käytät yleisiä tavoitteita, näet edistymispalkin jokaisessa tietonäytössä.

ZoneDisplay Progress S3F

Saat myös ilmoituksen, kun olet saavuttanut 50 % tavoitteestasi ja kun valitsemasi tavoite on saavutettu.

Tehotavoitteella harjoitteleminen:

 1. Ennen kuin aloitat harjoituksen tallennuksen, avaa urheilutila-asetukset painamalla oikeata alapainiketta.
 2. Valitse Tavoitteet ja paina keskipainiketta.
 3. Ota Intensiteetti käyttöön painamalla keskipainiketta.
 4. Valitse Syke tai Vauhti.
 5. Valitse tavoitealueesi.
 6. Palaa takaisin urheilutila-asetuksiin painamalla vasenta alapainiketta.

Yhdistetty GPS

Suunto 3 Fitness tallentaa nopeuden ja matkan juoksusta ja kävelystä ranteen liikkeen perusteella, mutta tämä on kalibroitava henkilökohtaisen askelmittasi ja liikkeesi mukaan. Voit joko kalibroida manuaalisesti (ks. Nopeuden ja matkan kalibrointi), tai antaa kellon tehdä sen automaattisesti GPS-mobiiliyhteyden avulla. Nopeuden ja matkan mittaus ranteesta kalibroidaan automaattisesti aina, kun käytät GPS-mobiiliyhteyttä.

Käyttämällä GPS-mobiiliyhteyttä saat tarkempien nopeus- ja matkatietojen lisäksi harjoituksestasi reittijäljen, jota voit tarkastella kartalla Suunto apissa.

GPS-mobiiliyhteyden käyttäminen:

 1. Yhdistä kellosi Suunto-mobiilisovellukseen. Ks. Suunto app.
 2. Anna Suunto-mobiilisovelluksen käyttää sijaintipalveluja.
 3. Pidä Suunto-mobiilisovellus aktiivisena.
 4. Käynnistä urheilutila GPS-toiminnon kanssa.

Signaalin haun aikana kellon GPS-kuvake vilkkuu harmaana ja muuttuu vihreäksi, kun yhteys puhelimen GPS-toimintoon muodostuu.

Kaikki urheilutilat eivät käytä GPS-yhteyttä. Jos et näe kuvaketta, joko kyseinen urheilutila on tarkoitettu lajiin, jossa GPS-yhteyttä ei tarvita, kuten juoksumatolla juoksu tai allasuinti, tai Suunto 3 Fitness ei ole yhteydessä puhelimeesi.

HUOMAUTUS:

GPS-mobiiliyhteyden käyttö lisää mobiililaitteen akunkulutusta. GPS-tarkkuus saattaa vaihdella mobiililaitteestasi ja ympäristöolosuhteista riippuen. Esimerkiksi rakennukset voivat estää GPS-signaalin. Huomaa myös, että GPS-tiedot eivät ole käytettävissä kaikissa mobiililaitteiden käyttöjärjestelmäversioissa ja että olemassa oleva tuki saatetaan poistaa ilman eri ilmoitusta.

Intervalliharjoittelu

Intervalliharjoitukset ovat yleinen harjoittelumuoto, jossa tehdään toistuvia sarjoja suurella ja pienellä teholla. Suunto 3 Fitness -kellossa voit määrittää omia intervalliharjoituksia jokaiselle urheilutilalle.

Kun määrität intervalleja, sinun on asetettava neljä tekijää:

 • Intervallit: On/off-kytkin, jolla käynnistät intervalliharjoituksen. Kun kytket sen päälle, näytöllä näkyvä intervalliharjoitus lisätään urheilutilaasi.
 • Toistot: tavoitteenasi olevien intervalli- ja palautumisjaksojen lukumäärä.
 • Intervalli: kovatehoisen intervallin pituus matkan tai keston perusteella.
 • Palautuminen: intervallien välissä olevien palautumisjaksojen pituus matkan tai keston perusteella.

Muista, että jos käytät matkaa intervallien mittana, sinun on oltava urheilutilassa, joka mittaa matkaa. Mittaus voi perustua mobiiliyhteyttä käyttävään GPS:ään, rannenopeusmittaukseen tai esim. Foot tai Bike PODin tietoihin.

Harjoittelu intervallien avulla:

 1. Valitse aloitusnäytöstä urheilulajisi.
 2. Ennen kuin aloitat harjoituksen tallennuksen, avaa urheilutila-asetukset painamalla oikeata alapainiketta.
 3. Vieritä alaspäin kohtaan Intervallit ja paina keskipainiketta.
 4. Ota intervallit käyttöön ja säädä asetuksia yllä kuvatulla tavalla.

  Interval training settings Trainer

 5. Vieritä ylöspäin kohtaan Takaisin ja vahvista keskipainikkeella.

 6. Paina oikeata yläpainiketta, kunnes olet taas aloitusnäkymässä, ja aloita harjoittelu normaalisti.
 7. Paina vasenta alapainiketta näkymän vaihtamiseksi intervallinäyttöön ja paina oikeata yläpainiketta, kun olet valmis aloittamaan intervalliharjoituksen.

  Interval training start Trainer

 8. Jos haluat keskeyttää intervalliharjoituksen ennen kaikkien toistojen suorittamista, avaa urheilutila-asetukset pitämällä keskipainiketta painettuna ja poista Intervallit käytöstä.

HUOMAUTUS:

Painikkeet toimivat normaalisti intervallinäytössä – esimerkiksi oikean yläpainikkeen painaminen keskeyttää paitsi intervalliharjoituksen, myös harjoituksen tallennuksen.

Kun olet lopettanut harjoituksen tallentamisen, intervalliharjoitus kytketään automaattisesti pois päältä kyseisessä urheilutilassa. Muut asetukset kuitenkin säilyvät, jolloin voit helposti aloittaa saman harjoituksen, kun seuraavan kerran käytät kyseistä urheilutilaa.

Uinti

Suunto 3 Fitness sopii käytettäväksi allasuinnissa.

Allasuintitilassa kello määrittää uintimatkan altaan pituuden perusteella. Altaan pituutta voi tarvittaessa muuttaa urheilutilan asetuksista ennen uinnin aloittamista.

HUOMAUTUS:

Rannesykeanturi ei välttämättä toimi vedessä. Rintakehälle kiinnitettävä sykeanturi antaa luotettavammat syketiedot.

Fiilis

Jos harjoittelet säännöllisesti, harjoitusten jälkeisen olon seuranta on tärkeä yleiskuntosi ilmaisin.

Fiiliksiä on viisi, joista voi valita sopivan:

 • Huono
 • Ihan jees
 • Hyvä
 • Erittäin hyvä
 • Erinomainen

Näiden vaihtoehtojen tarkan merkityksen voit päättää itse. Tärkeää on se, että käytät niitä johdonmukaisesti.

Voit tallentaa kelloon jokaisen harjoituksen fiiliksen vastaamalla heti tallennuksen lopettamisen jälkeen kysymykseen “Miltä tuntui?”.

feeling how was it Trainer

Voit ohittaa kysymyksen painamalla keskipainiketta.

Näytön väriteema

Voit parantaa kellosi näytön luettavuutta harjoituksen tai navigoinnin aikana vaihtamalla vaaleaan tai tummaan väriteemaan.

Kun valitset vaalean värityksen, näytön tausta on vaalea ja numerot tummat.

Kun valitset tumman värityksen, värit ovat toisinpäin; tausta on tumma ja numerot vaaleat.

Näytön väriteema on yleisasetus, jota voit muuttaa kellosi jokaisessa urheilutilassa.

Väriteeman vaihtaminen urheilutilan asetuksissa:

 1. Avaa aloitusnäyttö kellotaulusta painamalla oikeata yläpainiketta.
 2. Vieritä kohtaan Harjoittelu ja paina keskipainiketta.
 3. Siirry mihin tahansa urheilutilaan ja avaa urheilutilan asetukset painamalla oikeata alapainiketta.
 4. Vieritä alaspäin kohtaan Teema ja paina keskipainiketta.
 5. Valitse vaalea tai tumma painamalla oikeata ylä- tai alapainiketta, ja hyväksy keskipainikkeella.
 6. Poistu urheilutilavalinnoista vierittämällä takaisin ylöspäin ja käynnistä urheilutila (tai poistu siitä).

Sisällysluettelo