Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto 3 Fitness Käyttöopas

Kuntotaso

Hyvä aerobinen kunto on tärkeä tekijä yleiskunnon, hyvinvoinnin ja urheilusuoritusten kannalta.

Aerobinen kuntotaso määritellään VO2max-arvona (hapenottokyky), joka tunnetaan laajasti aerobisen kestävyyden mittana. Toisin sanoen VO2max kertoo, kuinka hyvin kehosi voi käyttää happea. Mitä korkeampi VO2max-arvo, sitä parempi hapenottokyky.

Kuntotasoarviosi perustuu sykevaihtelun tarkkailuun tallennettujen juoksu- ja kävelylenkkien aikana. Jos haluat saada kuntotasoarvion, tallenna vähintään 15 minuutin juoksu- tai kävelylenkki Suunto 3 Fitness -kello ranteessasi käyttäen joko GPS-mobiiliyhteyttä tai kalibroitua nopeutta.

Jos käytössäsi ei ole GPS-mobiiliyhteyttä, kello on kalibroitava manuaalisesti, ennen kuin voit juosta/kävellä 15 minuuttia kuntotasoarviota varten, ks. Nopeuden ja matkan kalibrointi.

Onnistuneen kalibroinnin jälkeen kello pystyy antamaan arvion kuntotasostasi kaikissa juoksu- ja kävelyharjoituksissa.

Nykyinen kuntotasoarviosi näytetään kuntotasonäytössä. Vieritä kuntotasonäyttöön painamalla kellotaulunäytössä oikeata alapainiketta.

SF3 Fitness Level

HUOMAUTUS:

Jos kello ei ole vielä arvioinut kuntotasoasi, saat ohjeet arvion tekemiseen kuntotasonäytöstä.

Historiatiedot tallennetuista juoksu- ja kävelyharjoituksista varmistavat osaltaan kellon antaman VO2max-arvion tarkkuuden. Mitä enemmän harjoituksia tallennat Suunto 3 Fitness -kellolla, sitä tarkempi VO2max-arviosta tulee.

Kuntotasoja on kuusi, ja ne ovat matalimmasta korkeimpaan: erittäin huono, huono, kohtalainen, hyvä, erinomainen ja huipputaso. Arvo riippuu iästäsi ja sukupuolestasi. Mitä korkeampi arvo, sitä parempi on kuntotasosi.

Näytä kuntoikäarviosi painamalla vasenta yläpainiketta. Kuntoikä on mittariarvo, joka on määritetty VO2max-arvosi perusteella. Oikean tyyppinen ja säännöllinen fyysinen harjoittelu auttaa kohottamaan VO2max-arvoasi ja alentamaan kuntoikääsi.

SF3 Fitness Level 02

VO2max-arvon parantuminen on erittäin yksilöllistä ja se riippuu eri tekijöistä, kuten iästä, sukupuolesta, perimästä ja harjoittelutaustasta. Jos olet jo ennestään hyvässä kunnossa, kuntotason kohottaminen käy hitaasti. Jos olet vasta aloittanut säännöllisen harjoittelun, kuntosi saattaa kohentua nopeasti.

Sisällysluettelo