Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto 3 Fitness Käyttöopas

Päivittäinen aktiivisuus

Aktiivisuuden seuranta

Kellosi tarkkailee yleistä aktiivisuuttasi päivän mittaan. Tämä on tärkeä ominaisuus niin arkikuntoilijoille kuin kilpatason urheilijoillekin. Vaikka aktiivisuus tekee hyvää, ankara harjoittelu edellyttää kunnon palautumispäiviä.

Aktiivisuuslaskuri nollautuu automaattisesti aina keskiyöllä. Viikon lopussa kello tekee yhteenvedon aktiivisuudestasi.

Voit tarkistaa päivän kokonaisaskelmääräsi painamalla kellotaulunäytössä oikeata alapainiketta.

SF3 Total Steps

Kello laskee askeleesi kiihtyvyysmittarin avulla. Kumulatiivinen askelmäärä kertyy vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä myös harjoittelun ja muiden aktiviteettien tallennuksen yhteydessä. Askeleita ei kuitenkaan lasketa tietyissä urheilulajeissa kuten uinti ja pyöräily.

Askelten lisäksi voit vasenta yläpainiketta painamalla tarkistaa päivän kalorikulutusarvion.

SF3 Calories

Näytön keskellä oleva suuri numero ilmaisee päivän aikana kulutettujen aktiivikalorien arvioidun määrän. Sen alapuolella näkyy kaiken kaikkiaan kulutettujen kalorien määrä. Kokonaiskalorimäärään sisältyvät sekä aktiivikalorit että perusaineenvaihdunta-arvosi (ks. alla).

Näyttöjen renkaat ilmaisevat, kuinka lähellä päivittäisiä aktiivisuustavoitteitasi olet: Näitä tavoitteita voi säätää omien mieltymysten mukaan (katso alla).

Voit myös tarkistaa askelmääräsi viimeisiltä seitsemältä päivältä painamalla keskipainiketta kerran. Paina keskipainiketta uudelleen nähdäksesi edellisten seitsemän päivän kalorien kulutuksen.

SF Steps 7day

Kun olet askel- tai kalorimääränäytössä, voit katsoa kunkin päivän tarkat lukemat painamalla oikeata alapainiketta.

Aktiivisuustavoitteet

Voit säätää päivittäisiä tavoitteitasi sekä askel- että kalorimäärän suhteen. Avaa aktiivisuuden tavoiteasetukset painamalla aktiivisuusseurantanäytössä keskipainiketta pitkään.

Daily HR setting Trainer

Askeltavoitetta asettaessasi määrität kokonaisaskelmäärän koko päivälle.

Päivässä kuluttamasi kokonaiskalorimäärä perustuu kahteen tekijään: perusaineenvaihduntaasi (BMR) ja fyysiseen aktiivisuuteesi.

Activity Goals calories Trainer

BMR on kalorimäärä, jonka kehosi kuluttaa lepotilassa. Nämä kalorit kuluvat kehosi lämpimänä pitämiseen ja perustoimintoihin, kuten silmien räpyttämiseen ja sydämen sykkimiseen. Luku perustuu henkilökohtaiseen profiiliisi, johon kuuluvia tietoja ovat mm. ikä ja sukupuoli.

Kun asetat kaloritavoitteen, määrität, kuinka paljon kaloreja haluat kuluttaa BMR-arvon lisäksi. Nämä ovat ns. aktiivikaloreita. Aktiviteettinäytön ympärillä oleva rengas etenee sen mukaan, kuinka paljon aktiivikaloreita kulutat päivän aikana tavoitteeseesi nähden.

Välitön syke

Välittömässä sykenäkymässä näet sykkeestäsi pikakatsauksen. Näytössä näkyy senhetkinen sykkeesi.

SF3 Instant HR

Välittömän sykkeen tarkasteleminen:

  1. Voit vierittää välittömään sykenäyttöön painamalla kellotaulunäytössä oikeata alapainiketta.

  2. Voit poistua näytöstä ja palata kellotaulunäkymään painamalla vasenta alapainiketta.

Päivittäissyke

Päivittäissykenäkymässä näet sykkeesi 12 tunnin ajalta. Tämä on hyödyllinen tiedonlähde esimerkiksi palautumisen seuraamiseen tiukan treenin jälkeen.

Näkymä näyttää sykkeesi 12 tunnin ajalta kuvaajana. Kuvaajan perustana on keskisykkeesi 24 minuutin aikajaksoissa. Lisäksi näet alhaisimman sykkeesi 12 tunnin jakson aikana.

Alin sykkeesi viimeisten 12 tunnin ajalta kertoo hyvin palautumisesi tilan. Jos se on tavallista korkeampi, et todennäköisesti ole palautunut vielä kokonaan edellisestä harjoituksesta.

SF3 HR 12h

Jos tallennat harjoituksen, päivittäissykearvoissa näkyy harjoittelun aiheuttama korkeampi syke. Muista kuitenkin, että kuvaajan arvot ovat keskiarvoja. Jos sykkeesi nousee enimmillään 200 lyöntiin minuutissa harjoituksen aikana, kuvaaja ei näytä tätä enimmäisarvoa, vaan keskiarvon niiltä 24 minuutilta, joiden aikana saavutat huippusykkeen.

Ennen kuin voit tarkastella päivittäissykekuvaajaa, päivittäissyketoiminto on otettava käyttöön. Ominaisuuden voi kytkeä käyttöön tai pois käytöstä asetusten kohdassa Aktiivisuus. Sykenäytössä voit avata aktiviteettiasetukset myös pitämällä keskipainiketta painettuna.

Kun päivittäissyke on käytössä, kello aktivoi optisen sykeanturin säännöllisesti tarkistaakseen sykkeesi. Tämä lisää jonkin verran akun kulutusta.

Daily HR setting Trainer

Kun toiminto otetaan käyttöön, kellon täytyy tarkkailla sykettä ensin 24 minuutin ajan ennen kuin se voi näyttää syketietoja.

Päivittäissykkeen tarkasteleminen:

  1. Voit vierittää välittömään sykenäyttöön painamalla kellotaulunäytössä oikeata alapainiketta.
  2. Siirry keskipainikkeella päivittäissykenäyttöön.

Painamalla oikeata alapainiketta päivittäissykenäytössä näet, kuinka paljon energiaa kulutat joka tunti sykkeesi perusteella.

Sisällysluettelo