Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Core Käyttöopas 3.0

Käyttötarkoitus

Suunto EON Core -sukellustietokone on suunniteltu käytettäväksi valinnaisena sukellusvarusteena virkistyssukelluksessa. Suunto EON Core on tarkoitettu laitesukelluksen eri muotoihin, kuten paineilma-, nitroksi- ja trimiksisukellukseen sekä suljetun kierron sukellukseen. Laitesukelluskäytössä Suunto EON Core -sukellustietokone näyttää tärkeitä tietoja ennen sukellusta, sen aikana ja sen jälkeen turvallisen päätöksenteon tueksi. Tärkeimmät tiedot ovat sukellussyvyys, sukellusaika ja dekompressiotiedot. Lisäksi Suunto EON Core voi näyttää käyttäjälle muita sukellukseen liittyviä arvoja, kuten nousunopeuden, veden lämpötilan ja kompassisuunnan. Se myös auttaa sukeltajaa suunnittelemaan sukelluksen ja noudattamaan suunnitelmaa.

Suunto EON Core -sukellustietokonetta voi käyttää itsenäisenä laitteena tai siihen voi yhdistää Suunto Tank PODin, joka mittaa säiliön paineen ja lähettää painelukematiedot Suunto EON Core -sukellustietokoneeseen. Suunto EON Core ja Tank POD muodostavat yhdessä EU-asetuksen 2016/425 mukaisen henkilönsuojaimen ja suojaavat käyttäjää riskeiltä, jotka kuuluvat henkilönsuojainten riskiluokkaan III (a): aineet ja seokset, jotka ovat terveydelle vaarallisia. Sukellukseen on käytettävä varalaitteita, kuten syvyysmittaria, veden alla toimivaa painemittaria, ajastinta tai kelloa. Sukeltajan on voitava käyttää dekompressiotaulukoita aina sukellustietokoneen kanssa sukellettaessa.

Sisällysluettelo