Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ OSTOKSESTA | OUTLET | TILAA UUTISKIRJE

Suunto EON Core Käyttöopas

Etappisukellukset

Jos ylität suoranousurajan sukelluksen aikana, Suunto EON Core näyttää nousua varten tarvittavat dekompressiotiedot. Nousutietojen mukana näkyy aina kaksi arvoa:

  • katto: syvyys, jota ei pidä ylittää
  • nousuaika: optimaalinen pintaannousuaika minuutteina annetuilla kaasuilla
VAROITUS:

ÄLÄ KOSKAAN NOUSE KATTOSYVYYDEN YLÄPUOLELLE! Et saa koskaan nousta kattosyvyyden yläpuolelle dekompression aikana. Jotta et tekisi niin vahingossa, pysyttele jonkin verran kattosyvyyden alapuolella.

Etappisukelluksessa voi olla kolmenlaisia pysähdyksiä:

  • Turvapysähdys
  • Syväpysähdys
  • Dekompressiopysähdys

Voit ottaa syväpysähdykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä kohdassa Dive settings (Sukellusasetukset) / Parameters (Parametrit). Lisäksi voit säätää turvapysähdyksen ajaksi 3, 4 tai 5 minuuttia.

Alla olevassa kuvassa esitetään, kuinka dekompressio näkyy Suunto EON Core -laitteessa. Kun nouset lähelle kattosyvyyttä ja saavut dekompressioalueelle, kattosyvyyden eteen ilmestyy kaksi nuolta.

decompression explained

Dekompressioalue on kattosyvyys + 3,0 metriä (9 jalkaa). Tämä on alue, jolla dekompressiota tapahtuu. Mitä lähempänä kattoa pysyttelet, sitä optimaalisempi dekompressioaikasi on.

Kattosyvyyden yli noustaessa on vielä pieni turvamarginaalialue, kattosyvyys – 0,6 metriä (2 jalkaa). Tällä turvamarginaalialueella dekompressiolaskenta jatkuu edelleen, mutta sinua kehotetaan laskeutumaan kattosyvyyden alapuolelle. Tämä ilmaistaan siten, että kattosyvyyden lukema muuttuu keltaiseksi ja sen eteen tulee alaspäin osoittava nuoli.

Jos ylität turvamarginaalialueen, dekompressiolaskenta keskeytetään, kunnes palaat takaisin rajan alle. Dekompression turvarajojen rikkominen ilmaistaan äänihälytyksellä ja alaspäin osoittavalla nuolella sekä sillä, että kattosyvyyslukema muuttuu punaiseksi.

Jos sivuutat hälytyksen ja pysyt turvamarginaalialueen yläpuolella kolme minuuttia, Suunto EON Core lukitsee algoritmilaskennan, eivätkä dekompressiotiedot enää ole käytettävissä sukelluksen aikana. Katso Algorithm_lock.

Seuraavassa on tyypillinen etappisukellusnäkymä, jossa näkyy nousuaika ja ensimmäinen pakollinen syväpysähdys 20,3 metrin kohdalla:

Asc Time Core

Suunto EON Core näyttää kattosyvyysarvon aina syvimmästä pysähdyksestä alkaen. Syvä- ja turvapysähdysten kattoarvot pysyvät aina vakioina, kun olet pysähdyskohdassa. Pysähdysaika lasketaan minuutteina ja sekunteina.

Alla on esimerkki siitä, mitä Suunto EON Core näyttää syväpysähdyksen aikana:

Deepstop Core

Alla on esimerkki siitä, mitä Suunto EON Core näyttää turvapysähdyksen aikana:

SafetyStop noDeco Core

Dekompressiopysähdyksissä kattosyvyys pienenee aina, kun olet lähellä kattosyvyyttä, jolloin dekompressio on jatkuvaa ja nousuaika optimaalinen.

Alla on esimerkki siitä, mitä Suunto EON Core näyttää dekompressiopysähdyksen aikana:

Decostop Core

HUOMAUTUS:

Noustaessa on aina suositeltavaa pysytellä lähellä dekompression kattosyvyyttä.

Nousuaika on aina pinnan saavuttamiseen tarvittava vähimmäisaika. Se sisältää:

  • syväpysähdyksiin tarvittavan ajan
  • nousuajan syvyydestä 10 metrin (33 jalan) minuuttivauhdilla
  • dekompressioon tarvittavan ajan.
VAROITUS:

TODELLINEN NOUSUAIKASI VOI OLLA PIDEMPI KUIN SUKELLUSTIETOKONEESSA NÄKYVÄ AIKA! Nousuaika suurenee, jos (1) pysyt syvällä, (2) nouset hitaammin kuin 10 m/min, (3) teet dekompressiopysähdyksen kattosyvyyden alapuolella ja/tai (4) unohdat vaihtaa käytettävän kaasuseoksen. Nämä tekijät saattavat myös suurentaa pinnan saavuttamiseen tarvittavan hengityskaasun määrää.

Viimeisen pysähdyksen syvyys

Voit säätää etappisukellusten viimeisen pysähdyksen syvyyttä kohdassa Dive settings (Sukellusasetukset) / Parameters (Parametrit) / Last stop depth (Viimeisen pysähdyksen syvyys). Vaihtoehtoja on kaksi: 3 m ja 6 m (10 ja 20 jalkaa).

Oletusarvoisesti viimeisen pysähdyksen syvyys on 3 m (10 jalkaa). Tämä on suositeltu viimeisen pysähdyksen syvyys.

HUOMAUTUS:

Asetus ei vaikuta etappisukelluksen kattosyvyyteen. Viimeinen kattosyvyys on aina 3 m (10 jalkaa).

Sisällysluettelo