Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 150€ OSTOKSESTA | ILMAISET PALAUTUKSET | TILAA UUTISKIRJE

Suunto EON Core Käyttöopas - 2.0

Dekompressiosukellukset

Jos ylität suoranousurajan dekompressiosukelluksen aikana, Suunto EON Core näyttää nousua varten tarvittavat dekompressiotiedot. Nousutietojen mukana näkyy aina kaksi arvoa:

 • Kattosyvyys: syvyys, jota ei pidä ylittää
 • nousuaika: optimaalinen pintaannousuaika minuutteina kyseisillä kaasuilla
VAROITUS:

ÄLÄ KOSKAAN NOUSE KATTOSYVYYDEN YLÄPUOLELLE! Et saa koskaan nousta kattosyvyyden yläpuolelle dekompression aikana. Jotta et tekisi niin vahingossa, pysyttele jonkin verran kattosyvyyden alapuolella.

Dekompressiosukelluksessa voi olla kolmenlaisia pysähdyksiä:

 • Turvapysähdys: tämä on kolmen minuutin pysähdys, jota suositellaan kaikille yli 10 metrin (32,8 jalan) syvyyteen tehtäville sukelluksille.
 • Syväpysähdys: tämä on suositeltava pysähdys, kun sukelletaan yli 20 m:n (65,6 jalan) syvyyteen.
 • Dekompressiopysähdys: tämä on turvallisuussyistä pakollinen pysähdys dekompressiosukelluksella, ja se suojaa sukeltajantaudilta.

Asetusten kohdassa Sukellusasetukset » Parametrit voit

 • ottaa syväpysähdykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä (oletuksena käytössä)
 • säätää turvapysähdyksen ajaksi 3, 4 tai 5 minuuttia (oletus on 3 minuuttia)
 • asettaa viimeisen pysähdyksen syvyydeksi 3,0 m tai 6,0 m (oletus on 3,0 m).

Seuraavassa kuvassa esitetään dekompressiosukellus, jossa kattosyvyys on 17,7 m (58 jalkaa):

Deco Dive EonCore

Yllä olevan kuvan vaiheet alhaalta ylöspäin:

 1. Dekompressioalue (Deco window) on välittömästi dekompressiokaton (Deco ceiling) alapuolella oleva 3,0 m:n (9,8 jalan) väli. Tässä esimerkissä dekompressioalue on siis välillä 20,7 m (68 jalkaa) – 17,7 m (58 jalkaa). Tämä on alue, jolla dekompressiota tapahtuu. Mitä lähempänä kattosyvyyttä pysyttelet, sitä optimaalisempi dekompressioaika on.

  Kun nouset lähelle kattosyvyyttä ja saavut dekompressioalueelle, syvyyslukeman eteen ilmestyy kaksi nuolta. Alas- ja ylöspäin osoittavat valkoiset nuolet ilmaisevat, että olet dekompressioalueella.

 2. Kattosyvyyden yli noustaessa on vielä pieni turvamarginaalialue, kattosyvyys – 0,6 metriä (2 jalkaa). Tässä esimerkissä se on siis välillä 17,7 m (58 jalkaa) – 17,1 m (56 jalkaa). Tällä turvamarginaalialueella dekompressiolaskenta jatkuu edelleen, mutta sinua kehotetaan laskeutumaan kattosyvyyden alapuolelle. Tämä ilmaistaan siten, että kattosyvyyden lukema muuttuu keltaiseksi ja syvyyslukeman eteen tulee alaspäin osoittava keltainen nuoli.

 3. Jos ylität turvamarginaalialueen, dekompressiolaskenta keskeytetään, kunnes palaat takaisin rajan alle. Dekompression turvarajojen rikkominen ilmaistaan äänihälytyksellä ja alaspäin osoittavalla punaisella nuolella syvyyslukeman edessä.

  Jos sivuutat hälytyksen ja pysyt turvamarginaalialueen yläpuolella kolme minuuttia, Suunto EON Core lukitsee algoritmilaskennan, eivätkä dekompressiotiedot enää ole käytettävissä sukelluksen aikana. Katso Algoritmilukko.

Esimerkkejä dekompressionäytöistä

Seuraavassa on tyypillinen dekompressiosukellusnäkymä, jossa näkyy nousuaika ja ensimmäinen pakollinen syväpysähdys 20,3 metrin kohdalla:

Asc Time Core

Suunto EON Core näyttää aina kattosyvyysarvon näistä pysähdyksistä syvimmästä. Syväpysähdyksen ja turvapysähdyksen kattosyvyydet pysyvät aina samassa syvyydessä, kun olet pysähdyskohdassa. Turvapysähdyksen ja dekompressiopysähdyksen ajat lasketaan minuutteina, kun taas syväpysähdysaika näytetään minuutteina ja sekunteina.

Alla olevassa näytössä kattosyvyydeksi on asetettu 9,0 m ja sukeltajan tämänhetkinen syvyys on 9,1 m. Valkoiset nuolet syvyyslukeman vieressä ilmaisevat, että sukeltaja on dekompressioalueella. Valinnaisen pysähdyksen aika 1' 28 näytetään keltaisena:

Safety stop EonCore

Alla olevassa näytössä kattosyvyydeksi on asetettu 3,0 m ja sukeltajan syvyys on 3,6 m. Valkoiset nuolet ilmaisevat jälleen, että sukeltaja on dekompressioalueella. Pakollisen pysähdyksen aika 3' 29 näytetään punaisena:

Stop 3m red EonCore

Seuraavassa esimerkissä sukeltajan syvyys on 2,4 m (kattosyvyys on edelleen 3,0 m), joten sukeltaja on dekompressioalueella, mutta rajan yläpuolella. Keltainen alaspäin osoittava nuoli ilmaisee, että sukeltajan suositellaan laskeutuvan optimaaliseen syvyyteen. Optimaalinen syvyys (kattosyvyys) 3,0 m näkyy keltaisena:

Stop 2m yellow EonCore

Nyt kattosyvyydeksi on asetettu 10,0 m ja sukeltajan syvyys on 8,5 m. Sukeltaja on dekompressioalueen ulkopuolella, ja hänen täytyy laskeutua. Punainen nuoli ohjaa sukeltajaa sukeltamaan syvemmälle ja kattosyvyys näkyy punaisena:

Stop 8m red EonCore

HUOMAUTUS:

Jos sukeltaja pysyy kattosyvyyden yläpuolella yli 3 minuuttia, dekompressioalgoritmi lukitaan.

Alla on esimerkki siitä, mitä Suunto EON Core näyttää syväpysähdyksen aikana:

Deepstop Core

Dekompressiopysähdyksissä jatkuvassa nousutilassa kattosyvyys pienenee aina, kun olet lähellä kattosyvyyttä, jolloin dekompressio on jatkuvaa ja nousuaika optimaalinen. Vaiheittaisessa nousutilassa kattosyvyys pysyy samana tietyn ajan ja siirtyy sitten kerralla 3 metriä (10 jalkaa) ylöspäin.

HUOMAUTUS:

Noustaessa on aina suositeltavaa pysytellä lähellä dekompression kattosyvyyttä.

Nousuaika on aina pinnan saavuttamiseen tarvittava vähimmäisaika. Se sisältää

 • syväpysähdyksiin tarvittavan ajan
 • nousuajan syvyydestä 10,0 metrin (32,8 jalan) minuuttivauhdilla
 • dekompressioon tarvittavan ajan.
VAROITUS:

Sukellettaessa useita kaasuja käyttäen on muistettava, että nousuaika lasketaan aina olettamalla, että käytät kaikkia Gases (Kaasut) -valikossa olevia kaasuja. Varmista, että määritettyinä ovat aina vain senhetkiselle sukellukselle suunnitellut kaasut. Poista ne kaasut, jotka eivät ole käytettävissä sukelluksella.

VAROITUS:

TODELLINEN NOUSUAIKASI VOI OLLA PIDEMPI KUIN SUKELLUSTIETOKONEESSA NÄKYVÄ AIKA! Nousuaika suurenee, jos (1) pysyt syvällä, (2) nouset hitaammin kuin 10 m/min, (3) teet dekompressiopysähdyksen kattosyvyyden alapuolella ja/tai (4) unohdat vaihtaa käytettävän kaasuseoksen. Nämä tekijät saattavat myös suurentaa pinnan saavuttamiseen tarvittavan hengityskaasun määrää.

Viimeisen pysähdyksen syvyys

Voit säätää dekompressiosukelluksien viimeisen pysähdyksen syvyyttä kohdassa Sukellusasetukset » Parametrit » Viim. pysähdys. Vaihtoehtoja on kaksi: 3 m ja 6 m (10 ja 20 jalkaa).

Oletusarvoisesti viimeisen pysähdyksen syvyys on 3 m (10 jalkaa). Tämä on suositeltu viimeisen pysähdyksen syvyys.

HUOMAUTUS:

Asetus ei vaikuta dekompressiosukelluksen kattosyvyyteen. Viimeinen kattosyvyys on aina 3 m (10 jalkaa).

VINKKI:

Viimeisen pysähdyksen syvyydeksi voi olla hyvä asettaa 6 m (20 jalkaa), jos sukellat myrskyisissä olosuhteissa, joissa kolmen metrin syvyydessä pysyminen olisi haastavaa.

Sisällysluettelo