Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Core Käyttöopas 3.0

Sukellustilat

Suunto EON Core -laitteessa on oletusarvoisesti kaksi sukellustilaa: Air/Nitrox ja Gauge (pohja-ajastin). Valitse sukellukseesi soveltuva tila kohdassa Sukellusasetukset » Sukellustila.

Dive mode EON Core

HUOMAUTUS:

Suunto EON Core näyttää kaikki sukellustilojen nimet englanninkielisinä. Voit muuttaa sukellustilojen nimiä Suunto-sovelluksessa.

HUOMAUTUS:

Oletussukellustilat käyttävät selkeää tyyliä. Voit muuttaa tyyliä ja muita asetuksia sekä luoda uusia sukellustiloja Suunto-sovelluksessa.

Suunto-sovelluksessa voit luoda uuden sukellustilan tai muokata olemassa olevia tiloja, muuttaa näyttöasettelua, muuttaa helium- ja monikaasutilan asetuksia sekä muuttaa sukellustyyppiä (avoin/suljettu kierto). Voit aktivoida suljetun kierron (CCR) sukellusten tuen Suunto-sovelluksessa.

Suunto EON Core -laitteessa käytettävä dekompressioalgoritmi on Suunto Fused™ RGBM 2. Lisätietoja algoritmista on kohdassa Dekompressioalgoritmi.

Paineilma-/nitroksi-tila

Oletusarvoisesti Air/Nitrox-tila on tarkoitettu tavallisella paineilmalla ja happirikastetuilla kaasuseoksilla sukeltamiseen.

Nitroksikaasuseoksella sukeltaminen sallii pohja-ajan pidentämisen ja vähentää sukeltajantaudin riskiä. Suunto EON Core antaa sinulle tietoja, joilla voit säädellä sukellusta ja pysyä turvallisissa rajoissa.

Kun sukellat nitroksikaasuseoksella, sekä säiliön happiprosentti että hapen osapaineraja täytyy syöttää Suunto EON Core -laitteeseen. Näin varmistetaan, että typpi- ja happilaskelmat sekä annettujen arvojen perusteella laskettava suurin käyttösyvyys (MOD) ovat oikein. Oletusarvoinen happiprosentin (O2%) asetus on 21 % (ilma) ja hapen osapaineen (pO2) asetus on 1,6 baaria (23 psi).

HUOMAUTUS:

Kun sukelletaan nitroksikaasuseoksella, Suunto suosittelee osapaineen muuttamista arvoon 1,4 bar (20 psi).

Air/Nitrox-tilassa on oletuksena kaksi näkymää:

 • Suoranousu

  airnitrox nodeco eon

 • Kompassi

  airnitrox compass eon

Suunto-sovelluksen mukautuksen jälkeen on käytettävissä kaksi muuta näkymää:

 • Säiliöpaine – lisätietoja näytössä näytettävistä tiedoista on kohdassa Säiliöpaine .

  airnitrox tank pressure eon

 • Ajastin

  image:airnitrox timer eon

HUOMAUTUS:

Air/Nitrox-tilassa on oletusarvoisesti yksi aktiivinen kaasu. Laitteen valikossa voit muokata kaasun O2-prosenttia ja pO2-arvoa. Jos haluat sukeltaa useammalla kuin yhdellä kaasulla, ota käyttöön monikaasutila kohdassa Sukellusasetukset » Parametrit » Monta kaasua. Tämä jälkeen voit lisätä lisäkaasuja Sukelluskaasut-valikossa. Kaasuasetukset voidaan mukauttaa myös Suunto-sovelluksessa.

Mittaritila

Käytä Suunto EON Core -laitetta pohja-ajastimena Gauge-tilassa.

Näytön oikeassa yläkulmassa oleva ajastin näyttää sukellusajan minuutteina ja sekunteina, ja sen voi käynnistää ja pysäyttää yläpainiketta painamalla. Nollaa ajastin pitämällä yläpainiketta painettuna.

Gauge-tilassa laite toimii vain pohja-ajastimena. Se ei käytä mitään dekompressioalgoritmia, eikä siksi näytä dekompressiotietoja tai -laskentaa.

Mittaritilassa on oletuksena kaksi näkymää:

 • Ajastin

  Gauge timer eon

 • Kompassi

  Gauge compass eon

Kolmas näkymä ilmestyy Suunto-sovelluksella tehdyn mukautuksen jälkeen:

 • Säiliöpaine – lisätietoja näytössä näytettävistä tiedoista on kohdassa Säiliöpaine .

  Gauge tank pressure eon

HUOMAUTUS:

Gauge-tilassa sukeltamisen jälkeen dekompression laskenta lukitaan 48 tunniksi. Jos sukellat uudelleen tänä aikana Air/Nitrox-tilassa, sukellusalgoritmi ja dekompressiolaskenta eivät ole käytettävissä ja näytössä näkyy Lukittu

HUOMAUTUS:

Lukittu-tilan ajaksi asetetaan uudelleen 48 tuntia, jos aloitat uuden sukelluksen laitteen ollessa lukittuna.

Sisällysluettelo