Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 150€ OSTOKSESTA | ILMAISET PALAUTUKSET | TILAA UUTISKIRJE

Suunto EON Core Käyttöopas - 2.0

Sukellustilat

Oletuksena Suunto EON Core -laitteessa on kaksi sukellustilaa: ilma/nitroksi ja mittari (pohja-ajastin). Valitse sukellukseesi soveltuva tila kohdassa Sukellusasetukset »Sukellustila.

Dive mode EON Core

HUOMAUTUS:

Ilma/nitroksi-tilassa on oletusarvoisesti yksi aktiivinen kaasu. Laitteen valikossa voit muokata kaasun O2-prosenttia ja pO2-arvoa. Jos haluat sukeltaa useammalla kuin yhdellä kaasulla, ota käyttöön monikaasutila kohdassa Sukellusasetukset » Parametrit » Monta kaasua. Tämä jälkeen voit lisätä lisäkaasuja Sukelluskaasut-valikossa. Kaasuasetuksia voi muokata myös Suunto DM5 -ohjelmassa. Katso Sukellustilojen mukauttaminen DM5:llä.

Oletussukellustilat käyttävät selkeää tyyliä. Voit muuttaa tyyliä ja muita asetuksia sekä luoda uusia sukellustiloja Suunto DM5:n avulla. Katso Sukellustilojen mukauttaminen DM5:llä.

DM5-ohjelmassa voit luoda uuden sukellustilan tai muokata olemassa olevia tiloja, muuttaa näyttöasettelua, lisätä heliumin, jotta voit käyttää trimiksiä monikaasutilassa, sekä muuttaa sukellustyyppiä (avoin/suljettu kierto).

Suljetun kierron (CCR) sukellusten tuen voi ottaa käyttöön vain DM5-ohjelmalla.

Suunto EON Core -laitteessa käytettävä dekompressioalgoritmi on Suunto Fused™ RGBM 2. Lisätietoja algoritmista saat kohdasta Dekompressioalgoritmi.

Mittari on pohja-ajastintila eikä siinä siksi ole dekompressiotietoja eikä laskentaa.

HUOMAUTUS:

Mittaritilassa sukeltamisen jälkeen dekompression laskenta on lukittuna 48 tunnin ajan. Jos sukellat uudelleen tämän ajan kuluessa, dekompressiolaskenta ei ole käytettävissä ja dekompressiotietokentissä näkyy Lukittu.

Ilma/nitroksi-tila

Oletusarvoisesti ilma/nitroksi-tila on tarkoitettu tavallisella paineilmalla ja happirikastetuilla kaasuseoksilla sukeltamiseen.

Nitroksikaasuseoksella sukeltamalla voi pidentää pohja-aikoja tai alentaa sukeltajantaudin riskiä. Kun kaasuseosta muutetaan tai syvyys kasvaa, hapen osapaine yleensä kuitenkin lisääntyy. Suunto EON Core antaa tarvittavat tiedot sukelluksen muuttamiseen ja turvallisissa rajoissa pysymiseen.

Kun sukelletaan nitroksikaasuseoksella, Suunto EON Core -laitteeseen on syötettävä sekä säiliössä olevan hengityskaasun happiprosentti että hapen osapaineen raja.

Näin varmistetaan, että typpi- ja happilaskelmat sekä annettujen arvojen perusteella laskettava suurin käyttösyvyys (MOD) ovat oikein.

Oletusarvoinen happiprosentin (O2%) asetus on 21 % (ilma) ja hapen osapaineen (pO2) asetus on 1,6 baaria (20 psi).

Ilma/nitroksi-tilassa on oletuksena kaksi näkymää:

 • Suoranousu

  airnitrox nodeco eon

 • Kompassi

  airnitrox compass eon

Kun mukautus DM5-ohjelmalla on tehty, näkyviin tulee kaksi lisänäkymää:

 • Säiliöpaine – lisätietoja näytössä näytettävistä tiedoista on kohdassa Säiliöpaine .

  airnitrox tank pressure eon

 • Ajastin

  image:airnitrox timer eon

Mittaritila

Voit käyttää Suunto EON Core -laitetta pohja-ajastimena Mittari-tilassa.

Näytön oikeassa yläkulmassa oleva ajastin näyttää sukellusajan minuutteina ja sekunteina, ja sen voi käynnistää ja pysäyttää yläpainiketta painamalla. Nollaa ajastin pitämällä yläpainiketta painettuna.

HUOMAUTUS:

Mittaritila on vain pohja-ajastintila eikä se siten sisällä dekompressiotietoja tai -laskentaa.

Mittaritilassa on oletuksena kaksi näkymää:

 • Ajastin

  Gauge timer eon

 • Kompassi

  Gauge compass eon

Kolmannen näkymän saa näkyviin DM5-ohjelmalla mukauttamalla:

 • Säiliöpaine – lisätietoja näytössä näytettävistä tiedoista on kohdassa Säiliöpaine .

  Gauge tank pressure eon

HUOMAUTUS:

Mittaritilassa sukeltamisen jälkeen dekompression laskenta on lukittuna 48 tunnin ajan. Jos sukellat uudelleen tämän ajan kuluessa, dekompressiolaskenta ei ole käytettävissä ja dekompressiotietokentissä näkyy Lukittu.

Sisällysluettelo