Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 150€ OSTOKSESTA | TILAA UUTISKIRJE | TUTUSTU UUSIIN HINTOIHIN

Suunto EON Core Käyttöopas 3.0

Suljetun kierron sukellus

Voit käyttää Suunto EON Core -laitetta suljetun kierron sukellukseen mukauttamalla laitettasi Suunto-sovelluksessa. Suunto suosittelee klassisen tai graafisen tyylin käyttämistä suljetun kierron sukelluksen yhteydessä. Voit kuitenkin käyttää selkeää näkymää ja muokata kenttiä halutessasi.

Kiinteän asetuspisteen laskennan ansiosta Suunto EON Core -laitetta voi käyttää varasukellustietokoneena suljetun kierron sukelluksilla. Se ei säädä tai valvo suljetun kierron sukelluslaitteita mitenkään.

Kun valitset mukautetun monikaasutilan suljetun kierron (CCR) sukellukselle sukellustila-asetuksissa, laitteessa näkyy kaksi eri kaasuvalikkoa: CC-kaasut (suljetun kierron kaasut) ja OC-kaasut (avoimen kierron kaasut).

HUOMAUTUS:

Suljetun kierron sukelluksilla Suunto EON Core -tietokonetta tulee käyttää vain varalaitteena. Kaasuseosten hallinta ja säätö on hoidettava ensisijaisesti varsinaisessa suljetun kierron sukelluslaitteistossa.

Suljetun kierron kaasut

Suljetun kierron sukellus edellyttää vähintään kahden suljetun kierron kaasun käyttöä: yksi puhtaan hapen säiliö ja yksi diluentti. Voit määrittää tarvittaessa lisädiluentteja.

Voit lisätä vain diluentteja kaasuluetteloon. Suunto EON Core olettaa automaattisesti, että happi on käytössä, joten sitä ei näytetä kaasuluettelossa.

Tarkkojen kudos- ja happilaskelmien saaminen edellyttää diluenttisäiliöiden sisältämien diluenttikaasujen happi- ja heliumprosenttien syöttämistä (tai lähettämistä Suunto-sovelluksen kautta) sukellustietokoneeseen. Suljetun kierron sukelluksessa käytettävät diluenttikaasut löytyvät päävalikon kohdasta CC-kaasut.

Avoimen kierron kaasut

Kuten diluenttienkin kohdalla, kudos- ja happilaskelmien paikkansapitävyys edellyttää aina, että kaikkien säiliöiden pelastuskaasujen (ja lisäkaasujen) happi- ja heliumprosentit määritetään oikein. Suljetun kierron sukelluksen pelastuskaasut määritetään päävalikon kohdassa OC-kaasut.

Asetuspisteet

Mukautettavalla suljetun kierron sukellustilalla on kaksi asetuspistearvoa, alhainen ja korkea. Molemmat ovat määritettävissä:

 • Alempi asetuspiste: 0,4–0,9 (oletus: 0,7)
 • Ylempi asetuspiste: 1,0–1,5 (oletus: 1,3)

Tyypillisesti asetuspisteiden oletusarvoja ei tarvitse muuttaa. Niitä voi kuitenkin tarvittaessa muuttaa Suunto-sovelluksella tai päävalikosta.

Asetuspistearvojen muuttaminen Suunto EON Core -laitteella:

 1. Paina pintatilassa keskipainiketta, kunnes päävalikko avautuu.
 2. Vieritä Setpoint-kohtaan yläpainikkeella ja valitse se keskipainikkeella.
 3. Vieritä Low setpoint- tai High setpoint -kohtaan ja valitse se keskipainikkeella.
 4. Säädä asetuspisteen arvoa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy arvo keskipainikkeella.
 5. Paina keskipainiketta, kunnes valikko sulkeutuu.

Asetuspisteen vaihto

Asetuspisteet voidaan vaihtaa automaattisesti syvyyden mukaan. Oletusarvoisesti alempi asetuspiste kytkeytyy päälle 4,5 m:n (15 jalan) syvyydessä ja ylempi asetuspiste 21 m:n (70 jalan) syvyydessä.

Automaattinen asetuspisteen vaihto on oletusarvoisesti pois käytöstä alhaiselle asetuspisteelle ja käytössä korkealle asetuspisteelle.

Automaattinen asetuspisteen vaihto Suunto EON Core -laitteella:

 1. Paina pintatilassa keskipainiketta, kunnes päävalikko avautuu.
 2. Vieritä Setpoint-kohtaan yläpainikkeella ja valitse se keskipainikkeella.
 3. Vieritä Switch low- tai Switch high -kohtaan ja valitse se keskipainikkeella.
 4. Säädä asetuspisteen vaihdon syvyysarvoa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy arvo keskipainikkeella.
 5. Paina keskipainiketta, kunnes valikko sulkeutuu.

Ponnahdusilmoitukset ilmoittavat, kun asetuspiste vaihdetaan.

SetpointSwitched

Suljetun kierron sukelluksen aikana voit myös milloin tahansa vaihtaa mukautettuun asetuspisteeseen.

Mukautetun asetuspisteen muuttaminen:

 1. Paina suljetun kierron sukellustilassa keskipainiketta, kunnes päävalikko avautuu.
 2. Vieritä Custom setpoint -kohtaan ja valitse se keskipainikkeella.
 3. Säädä tarvittaessa asetuspisteen arvoa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy arvo keskipainikkeella.

Ponnahdusilmoitus vahvistaa mukautetun asetuspisteen vaihdon.

CustomSetpoint

HUOMAUTUS:

Kun vaihdat mukautettuun asetuspisteeseen, automaattinen asetuspisteen vaihto on pois päältä loppusukelluksen ajan.

Pelastuskaasut

Jos epäilet suljetun kierron sukelluksen missä tahansa vaiheessa mitä tahansa vikaa, vaihda pelastuskaasuun ja keskeytä sukellus.

Pelastuskaasuun vaihtaminen:

 1. Avaa päävalikko pitämällä keskipainiketta painettuna.
 2. Vieritä OC gases -kohtaan ja valitse se keskipainikkeella.
 3. Vieritä halutun pelastuskaasun kohdalle ja valitse se keskipainikkeella.

Kun pelastuskaasu on valittu, asetuspistekenttä korvautuu valitun avoimen kierron kaasun pO2-arvolla.

bailout

Jos vikatilanne korjataan tai jos sukellustilanne muuten palaa normaaliksi, voit vaihtaa takaisin diluenttiin samalla tavoin kuin edellä, mutta valiten kaasun CC gases -kohdasta.

Sisällysluettelo