Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 150€ OSTOKSESTA | TILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto EON Core Käyttöopas - 2.0

Suljetun kierron sukellus

Voit käyttää Suunto EON Core -laitetta suljetun kierron sukellukseen mukauttamalla laitettasi DM5-ohjelmassa. Jos haluat luoda uuden sukellustilan, katso kohta Sukellustilojen mukauttaminen DM5-ohjelmalla. Suunto suosittelee klassisen tai graafisen tyylin käyttämistä suljetun kierron sukelluksen yhteydessä. Voit kuitenkin käyttää selkeää näkymää ja muokata kenttiä halutessasi.

Kiinteän asetuspisteen laskennan ansiosta Suunto EON Core voi toimia varasukellustietokoneena suljetun kierron sukelluksessa. Se ei säädä tai valvo suljetun kierron sukelluslaitteita mitenkään.

Kun valitset mukautetun usean kaasun tilan suljetun kierron (CCR) sukellukselle sukellustilassa, kaasuvalikko jakautuu kahteen osaan: CC-kaasut (suljetun kierron kaasut) ja OC-kaasut (avoimen kierron kaasut).

HUOMAUTUS:

Suljetun kierron sukelluksilla Suunto EON Core -laitetta tulee käyttää vain varalaitteena. Kaasuseosten hallinta ja säätö on hoidettava ensisijaisesti varsinaisessa suljetun kierron sukelluslaitteistossa.

Suljetun kierron kaasut

Suljetun kierron sukellus edellyttää vähintään kahden suljetun kierron kaasun käyttöä: yksi puhtaan hapen säiliö ja yksi diluentti. Voit määrittää tarvittaessa lisädiluentteja.

Voit lisätä vain diluentteja kaasuluetteloon. Suunto EON Core odottaa oletusarvoisesti, että happi on käytössä, joten sitä ei näytetä kaasuluettelossa.

Tarkkojen kudos- ja happilaskelmien varmistaminen edellyttää diluenttisäiliöiden sisältämien diluenttikaasujen happi- ja heliumprosenttien syöttämistä (tai lähettämistä DM5-ohjelman kautta) sukellustietokoneeseen. Suljetun kierron sukelluksessa käytettävät diluenttikaasut löytyvät päävalikon kohdasta CC-kaasut.

Avoimen kierron kaasut

Kuten diluenttienkin kohdalla, kudos- ja happilaskelmien paikkansapitävyys edellyttää aina, että kaikkien säiliöiden pelastuskaasujen (ja lisäkaasujen) happi- ja heliumprosentit määritetään oikein. Suljetun kierron sukelluksen pelastuskaasut määritetään päävalikon kohdassa OC-kaasut.

Asetuspisteet

Mukautettavalla suljetun kierron sukellustilalla on kaksi asetuspistearvoa, alhainen ja korkea. Molemmat ovat määritettävissä:

 • Alhainen asetuspiste: 0,4–0,9 (oletus: 0.7)
 • Korkea asetuspiste: 1,0–1,5 (oletus: 1.3)

Yleisesti ottaen oletusasetuspisteitä ei tarvitse muuttaa. Tarvittaessa niiden muuttaminen on kuitenkin mahdollista joko DM5:ssä tai päävalikossa.

Asetuspistearvojen muuttaminen Suunto EON Core -laitteessa:

 1. Siirry pintatilassa päävalikkoon pitämällä keskipainiketta painettuna.
 2. Vieritä yläpainikkeella kohtaan Asetuspiste ja valitse se keskipainikkeella.
 3. Siirry Alhainen asetuspiste- tai Korkea asetuspiste-kohtaan ja valitse se keskipainikkeella.
 4. Säädä asetuspisteen arvoa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy keskipainikkeella.
 5. Poistu valikosta pitämällä keskipainiketta painettuna.

Asetuspisteen vaihtaminen

Asetuspisteet voidaan vaihtaa automaattisesti syvyyden mukaan. Oletusarvoisesti alhainen asetuspiste kytkeytyy päälle 4,5 m:n syvyydessä (15 jalkaa), korkea asetuspiste 21 m:n syvyydessä (70 jalkaa).

Automaattinen asetuspisteen vaihto on oletusarvoisesti pois käytöstä alhaiselle asetuspisteelle ja käytössä korkealle asetuspisteelle.

Asetuspisteiden automaattisen vaihdon muuttaminen Suunto EON Core -laitteessa:

 1. Siirry pintatilassa päävalikkoon pitämällä keskipainiketta painettuna.
 2. Vieritä yläpainikkeella kohtaan Asetuspiste ja valitse se keskipainikkeella.
 3. Vieritä Alhainen asetuspiste- tai Korkea asetuspiste-kohtaan ja valitse se keskipainikkeella.
 4. Säädä asetuspisteen vaihdon syvyysarvoa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy se keskipainikkeella.
 5. Poistu valikosta pitämällä keskipainiketta painettuna.

Ponnahdusilmoitukset ilmoittavat, kun asetuspiste vaihdetaan.

SetpointSwitched

Suljetun kierron sukelluksen aikana voit myös milloin tahansa vaihtaa mukautettuun asetuspisteeseen.

Mukautetun asetuspisteen muuttaminen:

 1. Siirry suljetun kierron tilassa päävalikkoon pitämällä keskipainiketta painettuna.
 2. Vieritä kohtaan Mukautettu asetuspiste ja valitse se keskipainikkeella.
 3. Säädä asetuspisteen arvoa tarvittaessa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy se keskipainikkeella.

Ponnahdusilmoitus vahvistaa mukautetun asetuspisteen vaihdon.

CustomSetpoint

HUOMAUTUS:

Kun vaihdat mukautettuun asetuspisteeseen, automaattinen asetuspisteen vaihto on pois päältä loppusukelluksen ajan.

Bailout-kaasut

Jos epäilet suljetun kierron sukelluksen aikana jonkinlaista toimintavikaa, vaihda välittömästi bailout-kaasuun ja keskeytä sukellus.

Bailout-kaasuun vaihtaminen:

 1. Avaa päävalikko pitämällä keskipainike painettuna.
 2. Selaa kohtaan OC gases (OC-kaasut) ja valitse keskipainikkeella.
 3. Selaa tarvittavan bailout-kaasun kohdalle ja valitse keskipainikkeella.

Kun olet valinnut bailout-kaasun, osapainekenttä korvautuu valitun avoimen kierron kaasun pO2-arvolla.

bailout

Jos toimintahäiriö korjaantuu tai tilanne palautuu muutoin normaaliksi, voit vaihtaa takaisin diluenttiin alla kuvatulla tavalla, paitsi että sinun on valittava CC gases (CC-kaasut).

Sisällysluettelo