Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Core Käyttöopas 3.0

Kaasuseokset

Suunto EON Core -laitteessa on oletusarvoisesti vain yksi kaasu (ilma). Voit muuttaa O2-prosenttia ja pO2-asetuksia Sukelluskaasut-valikosta.

Jos tarvitset useampia kaasuja, ota käyttöön monikaasuvalinta laitteen valikon kohdasta Sukellusasetukset » Parametrit.

Jos haluat käyttää trimiksiä (heliumin kanssa), ota helium käyttöön kohdassa Sukellusasetukset » Parametrit. Kun olet tehnyt tämän, voit muuttaa valitun kaasun helium-prosenttia (He%) Sukelluskaasut-valikosta.

Voit ottaa monikaasutilan ja heliumin käyttöön, määrittää sukellustiloja ja muuttaa kaasuasetuksia myös Suunto-sovelluksella.

HUOMAUTUS:

Kun olet analysoinut kaasun, pyöristä tulosta alaspäin syöttäessäsi sen Suunto EON Core -laitteeseen. Jos esimerkiksi analysoidussa kaasussa on 31,8 % happea, määritä kaasuksi 31 %. Tämä tekee dekompressiolaskelmista turvallisempia.
Jos haluat säätää tietokonetta tekemään varovaisempia laskelmia, käytä dekompressiolaskelmiin vaikuttavaa henkilökohtaista säätöominaisuutta tai pienennä pO2-asetusta, joka vaikuttaa happialtistukseen syöttämiesi O2%- ja pO2-arvojen mukaan.

VAROITUS:

SUKELLUSTIETOKONEESEEN VOI SYÖTTÄÄ HAPPIPITOISUUKSIA VAIN KOKONAISLUKUINA. HAPPIPITOISUUKSIA EI SAA PYÖRISTÄÄ YLÖSPÄIN! Jos pyöristys tehdään ylöspäin, typpipitoisuus jää liian pieneksi, mikä puolestaan vaikuttaa dekompressiolaskelmiin.

HUOMAUTUS:

Voit muokata Sukelluskaasut-valikossa näkyviä tietoja Suunto-sovelluksella.

On tärkeää ymmärtää, miten Sukelluskaasut-valikko toimii, kun monikaasusukellus ja helium ovat aktivoituina. Sinulla voi esimerkiksi olla seuraavat kaasut sukeltaessasi 55 metriin (180,5 jalkaa):

  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • happi, MOD 6 m

Alla olevan kuvakaappauksen valikossa on kolme kaasua ja tx18/45 on valittu aktiiviseksi kaasuksi. Vaikka vain yksi kaasu on aktiivinen, dekompressioalgoritmi laskee nousuajan (sukelluksen aikana) käyttämällä kaikkia näitä kolmea kaasua.

Toisen aktiivisen kaasun valitseminen:

  1. Näytä kaasuvaihtoehdot painamalla Sukelluskaasut-valikossa keskipainiketta.
  2. Vieritä ylä- tai alapainikkeella kohtaan Select.
  3. Vahvista painamalla keskipainiketta uudelleen.

Menu gases eon

Jos sukellat vain yhdellä kaasulla, varmista, että vain kyseinen kaasu on valittuna Sukelluskaasut-valikossa. Muuten Suunto EON Core olettaa, että käytät kaikkia luettelossa olevia kaasuja, ja kehottaa sinua vaihtamaan kaasua sukelluksen aikana.

Sisällysluettelo