Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Core Käyttöopas 3.0

Akun lataaminen

Lataa Suunto EON Core mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Käytä latausvirtalähteenä 5 V:n USB-porttia, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A. Jos akun lataustila on hyvin alhainen, näyttö jää pimeäksi latauksen aikana, kunnes akku on saavuttanut riittävän lataustason. Jos akun lataustaso on niin alhainen, ettei laitetta voi käynnistää, näytön vieressä vilkkuu punainen merkkivalo. Vilkkuminen loppuu, kun akussa on riittävästi virtaa laitteen käynnistämiseen. Jos punainen valo lakkaa vilkkumasta, kun näyttö on vielä pois päältä, lataus on keskeytynyt. Irrota latauskaapeli ja liitä se uudelleen, jotta lataus jatkuu.

Kun laite on käynnissä ja akku latautuu, näytön vasemman yläkulman akkusymboli muuttuu vihreäksi.

VAROITUS:

Lataa laite vain IEC 62368-1 -standardin mukaisilla USB-adaptereilla, joiden maksimilähtöjännite on 5 V. Vaatimustenvastaiset adapterit voivat aiheuttaa tulipalovaaran ja loukkaantumisen tai vahingoittaa Suunto-laitettasi.

HUOMIO:

USB-kaapelia EI SAA käyttää, kun Suunto EON Core on märkä. Tämä voi aiheuttaa sähköisen häiriön. Varmista, että laitteen kaapeliliitin ja liittimen nasta-alue ovat kuivia.

HUOMIO:

USB-kaapelin liitinnastat EIVÄT SAA koskettaa mitään johtavaa pintaa. Tällöin kaapeliin voi tulla oikosulku eikä sitä voi enää käyttää.

Ladattavien akkujen latauskertojen määrä on rajallinen ja ne on vaihdettava jossakin vaiheessa. Akku tulee vaihtaa vain valtuutetussa Suunto-huollossa.

Sisällysluettelo