Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ OSTOKSESTA | OUTLET | TILAA UUTISKIRJE

Suunto EON Core Käyttöopas

 • Suljetun kierron sukellus

Suljetun kierron sukellus

Voit käyttää Suunto EON Core -laitetta suljetun kierron sukellukseen mukauttamalla laitettasi DM5-ohjelmassa. Suunto suosittelee perinteisen tai graafisen tyylin käyttämistä suljetun kierron sukelluksen yhteydessä. Voit kuitenkin käyttää erottuvaa näkymää ja muokata kenttiä halutessasi.

Kiinteän asetuspisteen laskennan ansiosta Suunto EON Core voi toimia varasukellustietokoneena suljetun kierron sukelluksessa. Se ei säädä tai valvo suljetun kierron sukelluslaitteita mitenkään.

Kun valitset mukautetun kaasuseostilan CCR-sukellukselle sukellustilassa, kaasuvalikko jakautuu kahteen osaan: CC-kaasut (suljetun kierron kaasut) ja OC-kaasut (avoimen kierron kaasut).

HUOMAUTUS:

Suljetun kierron sukelluksilla Suunto EON Core -laitetta tulee käyttää vain varalaitteena. Kaasuseosten hallinta ja säätö on hoidettava ensisijaisesti varsinaisessa suljetun kierron sukelluslaitteistossa.

Suljetun kierron kaasut

CCR-sukelluksessa on käytettävä vähintään kahta CCR-kaasua: yksi on puhtaan hapen säiliö ja toinen on diluentti. Voit määrittää lisädiluentteja tarpeen mukaan.

Kudos- ja happilaskelmien tarkkuus edellyttää aina diluenttisäiliöiden sisältämien diluenttikaasujen oikean happi- ja heliumpitoisuuden syöttämistä sukellustietokoneeseen (tai DM5:n kautta). CCR-sukelluksessa käytettävien diluenttikaasujen asetukset löytyvät päävalikon CC gases (CC-kaasut) -kohdasta.

Avoimen kierron kaasut

Diluenttien tavoin kudos- ja happilaskelmien tarkkuus edellyttää aina joka säiliön (ja lisäkaasujen) bailout-kaasu(je)n oikean happi- ja heliumpitoisuuden määrittämisen. Suljetun kierron sukelluksessa käytettävien bailout-kaasujen asetukset löytyvät päävalikon OC gases (OC-kaasut) -kohdasta.

Asetuspisteet

Mukautettavalla suljetun kierron sukellustilalla on kaksi asetuspistearvoa, alhainen ja korkea. Molemmat ovat määritettävissä:

 • Ala-asetuspiste: 0,4–0,9 (oletus: 0,7)
 • Yläasetuspiste: 1,0–1,6 (oletus: 1,3)

Yleisesti ottaen oletusasetuspisteitä ei tarvitse muuttaa. Tarvittaessa niiden muuttaminen on kuitenkin mahdollista joko DM5:ssä tai päävalikossa.

Asetuspistearvojen muuttaminen kohdassa Suunto EON Core:

 1. Pintatilassa voit siirtyä päävalikkoon pitämällä keskimmäistä painiketta painettuna.
 2. Siirry ylemmällä painikkeella kohtaan Asetuspiste ja valitse keskimmäisellä painikkeella.
 3. Siirry Ala-asetuspisteeseen tai Yläasetuspisteeseen ja valitse keskipainikkeella.
 4. Säädä asetuspisteen arvoa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy keskimmäisellä painikkeella.
 5. Poistu valikosta pitämällä keskipainiketta painettuna.

Asetuspisteen vaihtaminen

Asetuspisteet voidaan vaihtaa automaattisesti syvyyden mukaan. Oletusarvoisesti ala-asetusarvo kytkeytyy päälle 4,5 m:n syvyydessä (15 jalkaa), yläasetusarvo 21 m:n syvyydessä (70 jalkaa).

Automaattinen asetuspisteen vaihto on oletuksellisesti pois käytöstä ala-asetuspisteelle ja käytössä yläasetuspisteelle.

Automaattisen asetuspisteen muuttaminen Suunto EON Core -sukellustietokoneessa:

 1. Pintatilassa voit siirtyä päävalikkoon pitämällä keskimmäistä painiketta painettuna.
 2. Siirry ylemmällä painikkeella kohtaan Asetuspiste ja valitse keskimmäisellä painikkeella.
 3. Siirry kohtaan Kytke ala tai Kytke ylä ja valitse keskipainikkeella.
 4. Säädä asetuspisteen syvyysarvoa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy keskimmäisellä painikkeella.
 5. Poistu valikosta pitämällä keskipainiketta painettuna.

Ponnahdusilmoitukset ilmoittavat, kun asetuspiste kytketään.

SetpointSwitched

Suljetun kierron sukelluksen aikana voit myös vaihtaa mukautettuun asetuspisteeseen milloin tahansa.

Mukautetun asetuspisteen muuttaminen:

 1. Kun sukellat suljetun kierron tilassa, voit siirtyä päävalikkoon pitämällä keskimmäistä painiketta painettuna.
 2. Vieritä kohtaan Mukautettu asetuspiste ja valitse keskimmäisellä painikkeella.
 3. Säädä asetuspisteen arvo tarvittaessa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy keskimmäisellä painikkeella.

Ponnahdusilmoitus vahvistaa mukautetun asetuspisteen vaihdon.

CustomSetpoint

HUOMAUTUS:

Kun vaihdat mukautettuun asetuspisteeseen, automaattinen asetuspisteen vaihto on pois päältä loppusukelluksen ajan.

Bailout-kaasut

Jos epäilet suljetun kierron sukelluksen aikana jonkinlaista toimintavikaa, vaihda välittömästi bailout-kaasuun ja keskeytä sukellus.

Bailout-kaasuun vaihtaminen:

 1. Avaa päävalikko pitämällä keskipainike painettuna.
 2. Selaa kohtaan OC gases (OC-kaasut) ja valitse keskipainikkeella.
 3. Selaa tarvittavan bailout-kaasun kohdalle ja valitse keskipainikkeella.

Kun olet valinnut bailout-kaasun, osapainekenttä korvautuu valitun avoimen kierron kaasun pO2-arvolla.

bailout

Jos toimintahäiriö korjaantuu tai tilanne palautuu muutoin normaaliksi, voit vaihtaa takaisin diluenttiin alla kuvatulla tavalla, paitsi että sinun on valittava CC gases (CC-kaasut).

Sisällysluettelo